«

»

Print this Post

Kirjelmä ylioppilastutkintolautakunnalle 2007

Suomen Saksanopettajat ry haluaa esittää – jäsenistönsä mielipiteitä kuultuaan – Ylioppilastutkintolautakunnan saksan jaostolle jo perinteisen lausuntonsa lukuvuoden 2006-2007 pitkän ja lyhyen saksan yo-kirjoituksista.

Kuullun ymmärtäminen, pitkä kieli:

Syksyn kuuntelua pidettiin vaikeana sellaiselle abiturientille, joka ei ole oleskellut saksaa puhuvissa maissa ja jolla muutenkaan ei ole kontakteja saksalaisiin. Monet valittivat myös sitä, että lukijan puhe oli epäselvää. Mielestämme – pitkässäkin – kielessä puhujan tulisi artikuloida selvästi.
Kevään kuuntelussa eniten puhutti se, että avovastauksissa teksti tuli vain kerran! Niin ei saa tapahtua. Vaikka pohjateksti olisikin helppo, voi mikä tahansa viedä abiturientin huomion pois ratkaisevalla hetkellä (aivastus, yskäisy tms.) Keväällä esim. avokysymysten kohta b) jäi monelle opettajallekin kerta kuulemalta epäselväksi! Jos osion painokerroin on 3, niin hetken tarkkaamattomuudesta rangaistaan liikaa. Samoin jos teksti tulee vain kerran, riittää, että vastataan yhteen kysymykseen kerrallaan eikä kahteen kuten tällä kertaa.

Kuullun ymmärtäminen, lyhyt kieli:

Lyhyessä kielessä oli ilahduttavaa, että tekstit puhuttiin selkeästi. Muutenkin lyhyen kielen kuuntelut olivat kohtuullisia; keväällä jopa helpohko. Siitä huolimatta monelle abiturientille kuunteluissa suuri osa menee arvaukseksi. Tilanteet, jotka tulevat vain kerran, ovat yleensä helppoja kieltä osaaville, mutta niille, joiden kielitaito on keskinkertainen tai heikohko, vaihtoehdot saattavat olla epäselviä tai hämääviä (esim. keväällä kohdat 20, 23 ja 24).

Kirjallinen osa, pitkä kieli:

Pitkän kielen tekstit ovat vaativia – ehkä on tarpeenkin erottaa jyvät akanoista, mutta silti olisi toivottavaa, että abiturientti saisi jonkin tekstin osalta onnistumiselämyksen (”hei, minähän ymmärrän tämän!”). Ei ole hyvä, jos vastauksessa vaaditaan yhden oudon sanan ymmärtämistä (esim. syksyllä sana Gesten): pitkässä kokeessa menee liikaa energiaa ja aikaa yhden sanan pohtimiseen. On hyvä, että osiossa 2.1 kysytään ihan peruskielioppiasioita, sillä niihin kuitenkin keskitytään kouluopetuksessa. Miksi osiossa 2.2 ei kaikkiin kohtiin voi antaa vihjettä? Moni abiturientti ei keväällä tiennyt, millaista sanaa edes haetaan (esim. kohdat 3 ja 9). Monelle tuottaa jo ongelmaa ymmärtää vihjeenä oleva kielioppitermi.
Varsinkin syksyllä aineiden otsikot olivat onnistuneita.

Kirjallinen osa, lyhyt kieli:

Lyhyttä kieltä kirjoittaa nykyisin hyvin eritasoiset abiturientit, mutta eiköhän lähtökohta edelleenkin ole se, että B3 –kielen lukijat pystyvät selviämään teksteistä? Heidän sanavarastonsa ei ole kovin suuri, ja silloin on hyvä, että vastauksessa ei vaadita juuri jonkin tietyn, vaikeasti arvattavan sanan ymmärtämistä. Rakenneosiossa kysyttiin peruskielioppia, mikä on hyvä asia. Pikkusanat (kuten keväällä kohta 34) ovat vaikeita, mutta toimivat siten erottelevina. Produktiivisessa aukkotestissä on sama asia kuin pitkässäkin kielessä: varsinkin lyhyessä kielessä täytyisi olla vihjeet!
Syksyn kirjoitelma oli – ei välttämättä niin mieleinen – yllätys niin abiturienteille kuin opettajillekin!
Nyt monesta opettajasta tuntui, että he saivat arvioidessaan antaa yhtä suuren pistemäärän sekä loistavalle että heikolle kirjoittajalle. Tällaiset viestit ovat varmasti sellaista, mitä abiturientit tarvitsevat myöhemmin elämässään, mutta sopii pohtia, ovatko ne paras mahdollinen testausmuoto. Ja yhä edelleen sama kysymys: minkä ohjeen mukaan lyhyen kielen kirjoitelmassa annetaan vain kolme otsikkovaihtoehtoa?

Kaiken kaikkiaan:

Kirjoitukset ovat tulleet kohtuullisemmiksi. Ongelmat ovatkin paljolti muualla: kirjoituksiin osallistuvien taso on laskenut (mennään yhä herkemmin – vähäiselläkin tietomäärällä – kokeilemaan) ja useat pitkän saksan lukijat kirjoittavat kuitenkin lyhyen kielen. Parantamista ja kehittämistä riittää toki, ja Suomen Saksanopettajat ry. on omalta osaltaan valmis yhteistyöhön!

Kevätterveisin,
Raili Tähtivyö
Suomen Saksanopettajat ry.

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/ylioppilastutkintolautakunnalle-2007/

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.