«

»

Print this Post

Kirjelmä ylioppilaslautakunnalle 2005

Kuultuaan jäseniensä kommentteja Suomen Saksanopettajat ry haluaa esittää kevään 2005 saksan ylioppilaskirjoituksista seuraavaa:

Kuullun ymmärtäminen – pitkä oppimäärä

Yleinen kommentti tuntui olevan, että kerrankin inhimillinen kuuntelukoe! Aiheita pidettiin mukavina, puhetempoa sopivana sekä tekstit oli selkeästi luettu. Jotkut kysymykset tuottivat vaikeuksia vaihtoehdoissa olleiden hankalien sanojen takia, vaikka tekstin olisikin ymmärtänyt. Varsinkin kohtia 11, 14 ja 15 pidettiin hankalina. Vaikeinta kokeessa tuntui olevan kiire – tauot tuntuivat tavattoman lyhyiltä varsinkin avo-osiossa, joka kuultiin vain kertaalleen. Sinänsä on ehkä syytä pohtia, onko mielekästä kuunnella avokysymykset vain yhteen kertaan: siinä testataan silloin myös muistia ymmärtämisen lisäksi.

Kuullun ymmärtäminen – lyhyt oppimäärä

Positiivista sinänsä oli, että kuuntelussa oli paljon erilaisia osioita ja tekstityyppejä, koska silloin sanaston osuutta testataan laajemmin. Osiot I ja II olivat mukavia “lämmittelytehtäviä”, selkeästi puhuttuja myös. III osio vaikeutuikin jo sitten, ja osa kysymysvaihtoehdoissa olleista sanoista oli abiturienteille varmasti outoja. Viestinnällisenä tehtävätyyppinä IV osio oli hyvä, mutta nyt tuntui vaikealta päästä ajatusmaailmaan kiinni: aiheet vaihtuivat tiuhaan; lyhyiden taukojen aikana ei vaihtoehtoja ehtinyt kunnolla lukea (kysymyksessä on LYHYT kieli). Olisi toivottavaa, että joko keskustelut tai tauot olisivat pidempiä. Avoimet kysymykset olivat myös
vaativia. Jos ymmärsi jutun, oli helppo vastata. Nyt monelta abiturientilta meni tekstin ajatus ohi. Eri asia sitten on, ovatko tällaiset hassut kertomukset tarkoituksenmukaisia kuullun ymmärtämisessä, varsinkin lyhyessä kielessä.

Luetun ymmärtäminen – pitkä oppimäärä

Tekstin ymmärtämiseen pätee sama kuin kuullun ymmärtämiseen: koetta pidettiin siedettävimpänä vuosikausiin ja toivottiin, että sama linja jatkuisi! Hämäävää oli, että teksti I.b) päättyi kaksoispisteeseen. Ehkäpä sen olisi voinut muotoilla hieman toisin?

I.c) osion vastausvaihtoehtoja pidettiin jossain määrin epäonnistuneina: oikeaa vaihtoehtoa ei tahtonut löytyä. Varsinkin hyvät tyttöabiturientit alkavat spekuloida eri vaihtoehtojen välillä ja – valitettavasti – usein päätyvät väärään.

Monivalintatesti oli OK, muutamat vaikeat kohdat lienevät tarpeen jyvien erottamiseksi akanoista. Produktiivinen aukkotesti oli vaativa, muta ei kuitenkaan ylivoimainen.

Aineiden aiheista on monta mielipidettä; toista otsikkoa pidettiin toisaalta hieman aikansa eläneenä (onko nykynuorelle enää miehelle/ naiselle epätavallista ammattia) toisaalta taas hieman peruskouluun paremmin sopivana otsikkona.

Luetun ymmärtäminen – lyhyt oppimäärä

Tekstin ymmärtäminen tuntui kokonaisuutena vaativalta. Vaikeuksia selvästikin tuottivat kysymykset 11 ja 12. Tekstiä I.c) olisi varmaankin voinut muokata hieman toisin: lukija on asennoitunut lukemaan Berliinin huono-osaisista pakkasen jatkuessa, ja aivan loppupuolella puhutaan yllättäen liikenteestä (pieni pätkä) ja eläintarhasta! Samoin avointen kysymysten toisessa tekstissä (Ein Glas unter Freunden) abiturientteja sekaannutti se, että kysymyksiin löytyi vastaukset vasta tekstin jälkipuoliskosta.

Monivalintatestissä oli hyvä asia, että kysyttiin perusasioita. Ehkä tekstin alkuun olisi voinut laittaa jonkinlaisen selvityksen, mitä teksti käsittelee – se olisi saattanut helpottaa orientoitumista itse tekstiin.
Kohdat 23, 30, 37 ja 49 tuntuivat joillekin abiturienteille kohtuuttoman hankalilta.

Aineiden aiheisiin ei kovin ihastuneita oltu, ja kun tietää, että abiturientti joutuu usein valitsemaan sen ainoan otsikon, jonka hän ymmärtää, niin ei kovin ihmeellisiä hengen tuotoksia voida odottaa. Miksi ei voisi olla neljää otsikkoa?

Kaiken kaikkiaan, A-saksan koe tuotti tänä keväänä positiivisen yllätyksen sekä opettajille että abiturienteille! Lyhyen kielen koetta yleisesti pidettiin tavanomaisena, ilman mitään suurempia yllätyksiä. Ongelma lyhyessä kielessä on se, että lyhyttä kieltä kirjoittavat niin monen tasoiset abiturientit: saksaa A, B2- ja B3-kielenä opiskelleet ja kurssimääräkin vaihtelee huomattavasti. Silloin joillekin koe on helppo ja joillekin taas aivan ylivoimaisen vaikea ja monivalintatehtäviin vastaukset löytyvät arvaamalla.

Suomen Saksanopettajat ry haluaa edelleenkin mielellään myötävaikuttaa omalta osaltaan saksan ylioppilaskokeen kehittämiseen, jotta se olisi onnistunut päättökoe saksaa lukeneille lukiolaisille.

Kevätterveisin,
Suomen Saksanopettajat ry

Raili Tähtivyö
puheenjohtaja

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/yhdistyksen-palaute-kevaan-2005-ylioppilaskirjoituksista/

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.