Yhdistyksen lukio-opetukseen soveltuvat materiaalipaketit

Suomen Saksanopettajat ry:n materiaalipaketit tarjoavat innostavia tapoja oppia saksaa!

Suomen Saksanopettajat ry tuottaa säännöllisesti uutta materiaalia, jolla saksan kielen opiskelijoita innostetaan oppimaan ja käyttämään kieltä. Materiaalipakettimme ovat kattavia ja omaan käyttöön muokattavia ja soveltuvatkin koko lukioajan ja sekä pitkän että lyhyen saksan opetukseen. Materiaalipakettien hankkiminen opettajien käyttöön on helppo tapa monipuolistaa opetusmenetelmiä ja pitää opetus ajankohtaisena.

Alla on esitelty yhdistyksemme lukio-opetukseen soveltuvat materiaalipaketit. [esittely pdf-muodossa]

Videomateriaalipaketti suullisen kielitaidon harjoitteluun
Videomateriaalipaketti sisältää runsaasti erilaisia keskustelutilanteita, joissa näyttelijä käy videota katsovan opiskelijan kanssa dialogia ja opiskelijan reagoinnin ajaksi video pysähtyy. Erilaisiin tilaisiin hyppääminen, yllätyksellisyys ja teknologian hyödyntäminen motivoivat opiskelijaa avaamaan suunsa ja tutustuttavat samalla erilaisiin tilanteisiin, joissa saksan kielen taito tulee tarpeeseen. Videot sopivat niin oppituntien mausteeksi, itsenäiseen harjoitteluun, kurssisisältöjen kertaamiseen kuin suullisen kielitaidon arviointiin. Videopaketti mukautuu omiin tarpeisiisi ja paketin mukana tulee vinkkejä videoiden käyttöön.

Puhu ja pelaa – ideoita saksan opetukseen
Laaja pelipaketti sisältää yli 50 omaan käyttöön muokattavissa olevaa peliä, leikkiä tai peli-ideaa. Materiaali on koottu monen eri tasolla opettavan opettajan tehtävistä ja niiden päätarkoitus on välittää ideoita innostavaan opetukseen ja monipuolisiin aktiviteetteihin, joissa oppijat avaavat suunsa, nousevat penkistä ja oppivat ilon kautta!

Kielioppipaketti “100x Grammatik”
Kielioppipaketti sisältää 100 muunneltavaa ja eritasoista tehtävää kieliopin eri alueilta kieliopin lisäharjoitteluun tai vaikkapa tenttimateriaaliksi. Tehtävät ovat joko ennen julkaisemattomia tai parhaita paloja menneistä materiaalipaketeista koottuna kätevästi sähköiseen muotoon.

Preliminäärikokeet sekä pitkälle että lyhyelle saksalle
Abitti-muodossa ja Word-tiedostona tarjottava preliminäärikoe sisältää videon, tekstinymmärtämiset, rakenteen, sanaston ja aineen aiheet. Yhdistys suosittelee, että kuuntelukoe pidetään erillisenä kokeena jollakin vanhalla 90 pisteen yo-kuuntelulla, jotta preliminäärin kokonaispisteet ovat 299p.

Tilauslomake. Materiaalit toimitetaan sähköpostitse.

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/yhdistyksen-lukio-opetukseen-soveltuvat-materiaalipaketit/