Vuosikokous & webinaari 17.4.2021

Screen Shot 2021-03-01 at 14.03.08

 

Kutsumme kaikki varsinaiset jäsenet ilmoittautumaan 15.4.2021 mennessä virtuaaliseen vuosikokoukseen ja webinaariin. Herzlich Willkommen!

  • 9.15 – 9.30 kirjautuminen kokouksen sovellukseen
  • 9.30 – 10.30 / 10.45 yhdistyksen vuosikokous
  • 10.30 / 10.45 – 11.00 tauko
  • 11.00 – 12.00 webinaari Matkustamatta maailmalle: virtuaalinen opintomatka
    kouluttaja: Hanna Viippola, Ylitornion yhteiskoulun lukio
    kuvaus: Työpajassa tutustutaan virtuaalisen opintomatkan suunnitteluun ja toteutukseen käyttäen esimerkkinä Ylitornion yhteiskoulun lukiossa järjestettyä Berliinin matkaa. Työpaja soveltuu kaikkien luokka-asteiden opettajille käytettävissä olevasta laitteistosta riippumatta. Webinaari järjestetään yhteistyössä LUKKI-hankeen kanssa.

LUKKI_logo

  • 12.00 – 12.15 / 12.30 Keskustelua ja yhdistyksen ajankohtaisia kuulumisia
  • Puheenjohtaja linjoilla 13 asti

 


vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisesti seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta;
4. esitetään toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma;
6. käsitellään talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus;
7. valitaan kahdeksi (2) toimikaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 6 §
 :n mukaisesti, sekä yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja;
8. valitaan yhdistyksen varsinaiset edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa Suomen kieltenopettajien liiton SUKOLin liittokokoukseen 1 edustaja kutakin alkavaa 300 jäsentä kohti. Edustajat ja varaedustajat valitaan joko hallituksesta tai sen ulkopuolelta, kuitenkin niin, että varaedustaja tulee samalta alueelta kuin varsinainen edustaja ja ainakin yksi (1) edustaja on hallituksen jäsen. Edustajien toimikausi on kolme (3) vuotta ja alkaa valintavuotta seuraavan kalenterivuoden alusta;
9. päätetään muista hallituksen kokoonkutsussa mainituista asioista.

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/vuosikokous-webinaari-17-4-2021/