Tunnetko jo sakslaattorin?

Hyvä saksan kielen opettaja

Haluamme esitellä Sinulle Sakslaattorin, jonka avulla lähetämme terveiset kaikille saksan kielen opettajille talven 2019 aikana.

Tavoitteenamme on innostaa lapsia ja nuoria saksan kielen opiskeluun. Tätä kampanjavideotamme voidaan hyödyntää esimerkiksi vanhemmille järjestettävissä kieli-illoissa tai muissa yhteyksissä, kun oppilaille kerrotaan kielivalinnoista.

Me Aue-Säätiössä haluamme Sakslaattorin avulla tukea opettajia ja kannustaa lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan valitsemaan saksan kielen opinnot kielivalintoja tehtäessä. Taustalla vaikuttaa aito huolemme suomalaisten nuorten kiinnostuksen hiipumisesta saksan kieltä kohtaan. Saksa on kuitenkin Euroopan kolmanneksi puhutuin kieli (11 %). Sitä enemmän puhutaan vain englantia (38 %) ja ranskaa (12 %). Saksalaisista 9,89 prosenttia kokee, että heillä on hyvät englanninkielen taidot.

Mikä ihmeen Sakslaattori?

Sakslaattori – videolla työskentelevä saksan kielen tulkkimme – tulkkaa kampanjavideolla hieman omiaan. Video muistuttaa humoristisella tavalla, että kirjoitetun ja puhutun kielen oppimisen lisäksi kieltenopiskelussa kyse on myös kulttuurin tuntemisesta ja sen ymmärtämisestä.

Saksan kieleen ja kulttuuriin tutustuu parhaiten puhumalla. Todellisuudessahan ei ole olemassa Sakslaattoria, joka pystyisi tulkkaamaan kulttuuriset erot.

Haluamme muistuttaa, että monipuolinen kielitaito on elämässä todellinen rikkaus ja siitä on valtavasti hyötyä työelämässä. Äidinkielenään saksaa puhuu Euroopassa yli 100 miljoonaa henkilöä.

On esimerkiksi eri asia käydä tärkeä liikeneuvottelu paikallisella kielellä kuin tulkin välityksellä tai englanniksi. On myös merkityksellistä pystyä lukemaan sanomalehtiä paikallisella kielellä ja tutustua näin ajankohtaisiin keskusteluihin mannereurooppalaisesta näkökulmasta käsin.

Kielen oppimisen lisäksi kielitaito tuo mukanaan myös sosiaalisia kontakteja ja jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Viihdyttäviä hetkiä Sakslaattorin parissa! Toivomme, että Sakslaattori-hahmo ja sen välittämä viesti tuo omalta osaltaan pienen innostuksen kipinän saksan kielen valintoihin kouluissa.

Sinikka Salo
Hallituksen pj.
Aue-Säätiö

#sakslaattori #auesaatio

Aue-Säätiö – Rakkaudesta Eurooppaamme ja saksan kieleen

Aue-Säätiö on saksan kielen ja saksalaisen kulttuurin tuntemisen edistämisen aktiivinen toimija ja yhteistyökumppani Suomessa. Vuonna 1985 perustetun säätiön pääajatuksena on ollut laajentaa ja syventää Suomelle tärkeää yhteyttä saksankieliseen Eurooppaan ja sen kulttuuriin. Lisätietoja: www.aue-stiftung.org.

logo_aue

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/tunnetko-jo-saksalaattorin/