Silta-Brücke -palkinto lahtelaiselle saksanopettaja Anne Steenbeckille

Suomi-Saksa Yhdistysten liitto ry haluaa palkinnolla nostaa esille saksan kielen asemaa.

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry on palkinnut lahtelaisen saksanopettaja Anne Steenbeckin vuoden 2021 Silta-Brücke -palkinnolla. Anne Steenbeck palkittiin koulumaailmassa ja suomalais-saksalaisessa yhdistystoiminnassa tehdystä pitkäjänteisestä, sitoutuneesta ja monipuolisesta toiminnasta saksan kielen ja kulttuurin puolesta.

Palkinto luovutettiin Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n syyskokouksen yhteydessä Helsingissä Saksalaisessa koulussa lauantaina 30.10.2021.

Anne Steenbeck on valmistunut vuonna 1995 Jyväskylän yliopistosta saksan ja ruotsin kielen opettajaksi. Steenbeck on toiminut saksanopettajana ala- ja yläkoulussa, lukiossa ja aikuisopetuksessa. Lisäksi Steenbeck on vuosia ollut aktiivinen toimija ja vaikuttaja suomalais-saksalaisessa yhdistyskentässä mm. Lahdessa ja Savonlinnassa. Hän on ollut mukana mm. yhdistysten kulttuuritoiminnassa järjestämällä paikallisia tapahtumia saksan kielen ja kulttuurin ympärillä. Steenbeck on aktiivisesti osallistunut myös Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n oppilasvaihtotoimintaan.

Palkinnonjaon yhteydessä Steenbeck ilmaisi huolensa saksan kielen nykytilanteesta suomalaisessa koulumaailmassa. ”Olen surullinen siitä, että opiskelijat eivät valitse enää samalla lailla saksaa tai muitakaan vieraita kieliä kuin vielä opettajanurani alkuvuosina. Olen myös pettynyt uuteen ylioppilaskokeiden rooliin korkeakouluihin pääsemisessä; matematiikka on se aine, jonka kirjoittaminen arvotetaan kaikkialla tärkeimmäksi – vaikka hakisit opiskelemaan saksaa. Mielestäni lukion pitäisi säilyä entistäkin vahvemmin yleissivistävänä oppilaitoksena tässä häilyvässä maailmassa, missä et koskaan ole valmis, vaan sinun on kouluttauduttava aina uudelleen ja eteenpäin,” Steenbeck summaa.

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry (SSYL) myöntää Silta-Brücke -palkinnon tänä vuonna ensimmäistä kertaa. SSYL pyrkii palkinnolla nostamaan esille saksan kielen asemaa, herättää keskustelua voimakkaasti laskeneista saksan opiskelijoiden määristä suomalaiskouluissa ja mahdollisuuksia toimia monikielisyyden puolesta.

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry (SSYL) on huolissaan saksan kielen opiskelijoiden ja osaajien määrän romahtamisesta. Saksan kielen opiskelu on Suomen kouluissa vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana huomattavasti, eikä saksan kieltä, varsinkaan ensimmäisellä luokalla alkavana A1-kielenä voi opiskella Tampereen ja Helsingin lisäksi kattavasti eri puolilla Suomea. Tämä asettaa oppilaat kielten opiskelun suhteen epätasa-arvoiseen asemaan ja vähentää kielten moninaisuutta ja monikielisyyttä Suomessa.

Saksan kieltä tarvitaan Euroopassa ja maailmassa nyt ja tulevaisuudessa. Saksa on maailmankieli, mm. 100 miljoonaa äidinkielistä puhujaa Euroopassa. Kieli avaa aina myös oven tietyn alueen kulttuuriin. Saksa on yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista sekä suosittu loma- ja opiskelukohde. Maiden välisillä suhteilla on myös pitkät perinteet niin tieteessä, taiteessa kuin monilla muillakin yhteiskunnan osa-alueilla.

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry on suomalainen kansalaisjärjestö, jolla kattojärjestönä on yhteensä 27 suomalais-saksalaista jäsenjärjestöä ympäri Suomea.

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/silta-brucke-palkinto-lahtelaiselle-saksanopettaja-anne-steenbeckille/