Pitkän saksan koe, syksy 2018

Mustat kommentit ovat kentältä tulleita kysymyksiä tai kommentteja, punaiset ovat pistekokouksen kommentteja ja ehdotuksia. Kokouksen kommentit lähetetään ylioppilaslautakunnan sensoreille.

A) Yleiskommentit

Pitkä tuntui olevan, aika loppui kesken ja sen seurauksena oppilaalla, joka kirjoittanut erinomaisia aineita, surkea aine.
Viime vuosien tapainen koe. Mukavaa, kun oli eritasoisia tehtäviä. Videoiden puhetempo nopea; jopa opettaja joutui kuuntelemaan tarkasti useamman kerran. Uudet tehtävätyypit ovat tervetulleita, mutta tämänkertainen tehtävä (19) tuntui kokelaista oudolta, koska siinä ei ollut vinkkejä.  Koska se oli koneen automaattisesti korjaama, opettaja ei voinut hyväksyä muitakin asiayhteyteen sopivia vaihtoehtoja (19.5.: hyväksytty vain Zimmer, mutta eikö kävisi myös Raum?)

Videoista olisi myös mukava saada käsikirjoitus nähtäväksi tai ainakin se kohta, josta vastaus oletetaan kokelaan saavan.

Luetut olivat haasteellisia

Välipisteitä tarvittaisiin useissa kohdissa

Kirjoitelmiin toivotaan opiskelijoille läheisiä aihepiirejä esim. tulevaisuuden suunnitelmat, opiskeluun liittyvät aiheet, kansainvälisyys, matkustaminen, ravitsemus, vaihtoehtoinen elämäntapa

B) Kysymyksiä ja kommentteja kuulluista

9. Luettelo [erikoisista] rangaistavista teoista (3/0 p.)
– Ihmisiä kehotetaan tutustumaan lehden uusimpaan numeroon (3/0 p.)  
-(eka osa) kyse teoista julkisilla paikoilla, joista sakotetaan (julkisia paikkoja ei mainita vaikkakin esimerkkiteot tapahtuivat julkisilla paikoilla) asiayhteydestä/esimerkeistä tulee ilmi, että kyse on julkisista paikoista, vaikka sitä ei sanallisesti mainitakaan 3p
-(eka osa) luettelosta, jossa on listattu rikesakkojen summat 3p
-(eka osa) Luettelossa on erikoisia sakkoja 3p
-(eka osa) lista rikkeistä 3p, kokelas on ymmärtänyt, mistä on kyse, vaikka sana ei ihan täsmällinen
-(toka osa) jos puuttuu uusin numero, mainittu vaan tutustua heidän lehteensä?x2 pistekokous toivoisi tällaisissa tapauksissa välipisteitä, jolloin tästä 2 p, koska uusin puuttuu, vaikka muuten oikein. 0p tuntuu turhan rajulta.

C) Videoista

7.4. Hän toivoo, että kaikissa ajoneuvoissa käytettäisiin hänen lumiketjujaan (3/0 p.), jotta lumi ei enää aiheuttaisi liikennekaaosta [moottoriteillä] vuoristossa (3/0 p.).
-jos ei ole maininnut sitä, että kyseessä on hänen lumiketjut vaan ainoastaan lumiketjut? (Videolla ei mainita edes, että lumiketjujen pitäisi olla hänen omiaan. Pelkästään, että hänen toiveensa on…) x3 3p
-että saisi asentaa kaikille autoille hänen keksimänsä ketjut – (siis vain ketjut eli lumi puuttuu, mutta onko se olennaista?x2)  jotta tapaturmat vuorien moottoriteillä loppuisivat 3p, koska molemmissa osissa on jotain oikein, mutta molemmissa osissa on epätarkkuutta.
-Vuoristossa puuttuu?x3 sakottaminen yhden sanan puuttumisesta on liian ankara vain kuullun perusteella, jos kuitenkin on mainittu liikennekaaos ja moottoritiet, niin suositamme 3p
Välipiste olisi kiva…

D) Luetuista

14.2. Mukaan kannattaa ottaa mielekästä tekemistä (2/0 p.). Osallistujan täytyy kyetä
sopeutumaan elämään muiden kanssa. (2/0 p.).

-tekemään yhteistyötä muiden kanssa? 0p välipisteillä olisi 1p (koska voi elää muiden kanssa tekemättä yhteistyötä)
-olla myötämielisiä muita kohtaan 2p
osallistujan täytyy olla kunnossa toimimaan toisten osallistujien kanssa kunnossa kuulostaa hassulta (fyysinen kunto?) 0p välipisteillä olisi 1p

15.6.- Kertoa tyttärelleen, miten hän kokee äitiytensä / millainen äiti hän mielestään on. – Pyytää tyttäreltään apua, jotta voisi muuttua

sich wahrnehmen on vaikea ilmaisu
-Jos on vastannut, että kävelyretki auttaa enemmän kuin terapia ja että tämä antaa tyttärelle tärkeyden ja hyödyllisyydentunteen Tämä ei vastaa kysymykseen 0p, kysyttiin, mitä Ulrike K saa, ei hänen tyttärensä.
-jälkimmäinen osa: kysyä tyttäreltä, miten hänen tulisi muuttaa käytöstään (ei ole siis mainittu apua) 2p

16.4. Ihminen osaa asettua toisen asemaan (2 p.). Ihmisiä yhdistää toisiinsa keskinäinen sympatia (2 p.).
Vaikea teksti:  sich in andere hineinversetzen kokelaalle vaikea verbi
-Ihmisellä on kyky kuvitella itsensä samassa tilanteessa? 2p

17.2. – pysymään rauhallisina veden alla

heidän itseluottamuksensa paranee

-(toinen osa) siitä seuraa hyvän itseluottamuksen säilyminen 0p olisi yhden pisteen arvoinen, koska Selbstvertrauen on ymmärretty

17.5 – Hän menetti tajuntansa
– hän on perehtynyt tajunnan menetystä ennakoiviin kehon signaaleihin

-Toiseen osaan: kuunnella paremmin kehonsa lähettämiä viestejä 2p, jos tajunnanmenetys on tullut ilmi ensimmäisessä osassa
Toiseen osaan: kiinnittää tarkemmin huomiota kehonsa viesteihin 2p, jos tajunnanmenetys on tullut ilmi ensimmäisessä osassa

E) Sanoista ja rakenteista

tietokoneen korjaamat substantiivit
19.4. Wasser
Lächeln voitaisiinko hyväksyä?

19.5. Zimmer
– Raum (voitaisiinko hyväksyä?)
– Mund ?
Suositellaan hyväksyttäväksi molempia sekä muutkin kieliopillisesti ja asiayhteyteen sopivat substantiivit

20.1. … obwohl ich überall gesucht habe. (3/2/1/0 p.)
obwohl ich schon alle Plätze durch gesucht habe 2p? 2p
obwohl ich in jedem Platz gesucht habe 2p (sivulauseen sanajärjestys oikein ja tiedetty, että suchen on wo-verbi)

20.2. … ich habe meinen Führerschein dabei. (3/2/1/0 p.)
ich habe meinen Führerschein mit mir. 2 -3 p? 2p
ich habe meinen Führerschein mit 3p
den Führerschein habe ich dabei. 3p? 3p

20.3. Aber mein Flug geht schon in drei Stunden! (3/2/1/0 p.)
Mein Flug fliegt aber in drei Stunden ab! -2p? 2p
Aber mein Flug fährt schon in drei Stunden ab! 2p
Mein Flug fährt in drei Stunden 2 p 1p
Aber meiner Flug wird schon in drei Stunden abfliegen! 1? 2p? 1p
Aber mein Flug fliegt schon in drei Stunden ab. 2p

F) Kommentteja kirjoitelmien aiheista

– Kotitöistä kirjoittaminen hyvä aihe!
– Kotityöt helppo aihe.
-Wikipedia-tekstin kirjoittaminen on vaikeaa! todellakin! Samaa mieltä: kuka osaa kirjoittaa edes suomeksi historiallista tekstiä?
-Videot tarpeeksi lyhyitä ja selkeitä/yksinkertaisia, että ok kirjoitelmien pohjaksi

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/pitkan-saksan-koe-syksy-2018/