Pitkän saksan koe, kevät 2024

Yo-koe kevät 2024 | Pitkä saksa
YTL:n hyvän vastauksen piirteet kevät 2024  | pitkä saksa

Studentexamensprovet våren 2024 | tyska, lång lärokurs 
Beskrivningar av goda svar | tyska, lång lärokurs

Tallenne YTL:n webinaari kirjoitelmien arvioinnista

Ohjeemme eivät ole ytl:ää sitovia, ne toimitetaan sensoreille suosituksina.

Keskitetysti arvioitaviin tehtäviin pistekokous ei ota kantaa, mutta YTL näkee nämä kommentit. Täydet pisteet voi saada vain vastaus, joka ei sisällä väärää tietoa.

Mustat kommentit ovat kentältä tulleita kysymyksiä tai kommentteja, punaiset/kursiivit ovat YTL:n hyvän vastauksen piirteet, lihavoidut ovat pistekokouksen kommentteja ja ehdotuksia.

x2” tai “x3” jne. tarkoittaa, että kahdella tai kolmella jne on ollut sama ongelma tai kommentti.

Kaunis kiitos kaikille palautetta ja kommentteja antaneille opettajille!


Yleiskommentit:

Sopivan pituinen koe. 

Avokuuntelut olivat haastavia. Luetun ymmärtäminen 12 voi olla vaikea hahmottaa, koska tehtävän jokaisessa pudotusvalikossa on kahdeksan pitkää vaihtoehtoa. Olisiko edes 2p per kohta sopivampaa?

Aiheet saisivat olla lähempänä nuorten elämää, esim. 16, 17 ja kirjoitelman aiheet eivät ole. Innostavampi video oli kiva, voisi olla useampikin.

 

Teil 1) Hörverständnis:

 

Kohta 11.1. Miksi tämä on vain 2 pisteen arvoinen kun kaksi muuta kohtaa ovat 3 pisteen arvoisia?

 

8.1 Miten Jasna Fritzi Bauer suhtautuu small talkiin ja miksi? (2 asiaa) 6 p.
a. Hän ei pidä siitä. (3/0 p.)
b. Koska hän ei halua puhua säästä. (3/0 p.)

Vastauksissa näkyy, että opiskelijat yrittävät etsiä kahta asiaa miksi-kysymykseen.

Tehtävänannosta sai käsityksen, että piti kirjoittaa kaksi syytä suhtautumiseen, mutta hyvän vastauksen piirteissä vain yksi mainittu? Pistekokous on samaa mieltä.

Miten? ja Miksi ?- kysymyksessä oleva (2 asiaa) sai opiskelijani vastaamaan pitkästi kysymykseen miksi ja miten-kysymys jäi huomioimatta. 2 asiaa oli harhaanjohtava, kysymys olisi ollut selvä ilman tuota..  kts. yllä.

a. & b.
Kokelaan koko vastaus: Ihmiset puhuvat paljon, mutta heillä ei oikeastaan ole mitään sanottavaa. Jasna haluaisi puhua muustakin kuin säästä. (Ei mainitse eksplisiittisesti, että ei pidä small talkista, mutta tulee se kyllä rivien välissä – kai – esiin) x3   3p
Hän puhuisi mieluummin jostain muusta kuin säästä, koska se on niin yleinen puheenaihe 3p? 0p
On sitä vastaan, että puhutaan vain säästä yms. Ihmisillä ei ole mitään oikeaa sanottavaa. 3p

a.
Hän vastustaa sitä 3p? x5   3p
Hon är motsatt till det. 3 p?  3p
Suhtautuu siihen turhautuneesti. 0p

b.
Koska hän puhuu mieluummin muista aiheista kuin esim. säästä. x4 0p
Haluaa puhua syvällisemmistä asioista. Ihmiset puhuvat small talkia vain, kun heillä ei ole muuta sanottavaa (säätä ei mainittu) x2 0p
koska puhuu mieluummin muista asioista 0p? 0p
Hän suhtautuu small talkiin kielteisesti, koska hän haluaa puhua muustakin kuin säästä 3p
Hon talar hellre om annat än väderläget. 3p
alku oikein ja sitten lisäys “ja toisten kuulumisista” 0p
puhuu mieluummin muista asioista kuin säästä JA asuu Baijerissa, missä ihmiset puhuvat usein säästä, jos eivät keksi muuta sanottavaa X2 3p
hän ei pidä siitä, kun ei ole mitään oikeaa sanottavaa 0p
pystyisi lähestymään ihmisiä helposti, vaikka ei puhuisi mistään tärkeästä 0p
koska ihmisillä ei ole paljon oikeaa sanottavaa ja he puhuvat yleensä vain säästä 0p
haluaisi keskustella muustaKIN kuin PELKÄSTÄ säästä (isolla kirjoitettuja ei mainittu tekstissä) 3p
… koska hän haluaisi saada keskustelukumppanista enemmän irti eikä vain keskustella siitä millainen sää on 0p

 

9.1 Mitä naisen oli tarkoitus tehdä, kun hän yhtäkkiä huomasi kultakalat? Mitä muuta yllättävää vedestä löytyi? 6 p.
Vaihtaa [tuulilasin pesu]vesi. (3/0 p.)
Kalanruokaa. (3/0 p.)

Olen kuunnellut äänitteen jo kaksi kertaa enkä enää voi kuunnella. Vieläkään mulle ei selvinnyt oliko kyseessä asiakas joka oli pesemässä autoaan VAI työntekijä joka oli vaihtamassa ämpäriin vettä…
→ jos päivittää sivun, voi kuunnella uudestaan. Kiitos! Oli siis työntekijä eikä asiakas.

Vaihtaa ämpärin vesi. 3p
Naisen oli tarkoitus pestä auton ikkunoita. x4 0p
Kaataa vesi pois 0p, veden vaihtaminen on oleellinen
Naisen oli tarkoitus heittää ämpäristä vedet pois. 0p, kts. yllä
Hakiessaan lisää pesuvettä nainen huomasi kalat ämpärissä. 0p
Kvinnan ville byta ut vattnet i ett ämbare som är gjorda för att tvätta bilar hos en bensinstation eftersom vattnet och ämbaret såg smutsiga ut. I ämbaret hittade hon guldfiskarna. 3p

 

10.1 Mitkä kaksi toivetta Hampurin liikennelaitoksella on? 6 p.
Että istumapaikka luovutetaan [sitä enemmän tarvitsevalle]. (3/0 p.)
Että bussilla kulkemisen sijaan voisi mennä kävellen. (3/0 p.)

“He toivovat asiakkaiden antavan paikkansa niille, jotka sitä enemmän tarvitsevat.” Riittääkö pelkkä paikka vai pitääkö mainita istumapaikka? x2 3p
Antaa vieressä istujalle paikka. 0p, Mitfahrende ymmärretty väärin.
Antaa tilaa kanssamatkustajille 0p
Ensimmäinen osa: Jättämään viereinen paikka vapaaksi muille ihmisille. 0p
Matkustajien tulisi pitää viereisiä paikkoja vapaana muille. 0p
Istumapaikan sijaan käytetty sanaa penkki 3p
Jälkimmäinen osa: voisi suosia kävelyä lyhyillä matkoilla 0p
Jos ei tarvitse omaa paikkaa, olisi suositeltavaa luovuttaa se 3p
Jälkimmäinen osa: että ihmiset kulkisivat kävellen 0p, bussi pitää olla
Jälkimmäinen osa: kävelkää kävelytiellä bussilla kulkemisen sijaan. 0p, Spaziergang ymmärretty väärin
Kävelkää mieluummin lyhyt matka 0p, matkan pituutta ei mainita

 

Teil 2) Textverständnis:

 

16.1 Mitä mies teki riidan aikana? 3 p.
Mies kiipesi puuhun. (3/0 p.)

Mies kiipesi 15 metriä korkeaan puuhun. x 3 0p
Kiipesi 15 metrin korkeuteen? x3, 0p, puu puuttuu
Han klättrade 15m upp i ett träd 3p

 

16.2 Mitä vaimo teki tilanteessa? 3 p.
Vaimo poistui paikalta. (3/0 p.)

Jätti miehen puuhun. 3p
Hon försvann därifrån. 3p
Hon gav upp och gick därifrån 0p
Sanonta/fraasi “sich aus dem Staub machen” oli vaikea ymmärtää ainakin minun opiskelijoille. X4 Kyllä!
Sama juttu osalla minun opiskelijoistani, mutta hyvä kohta mielestäni! Vastatakseen oikein kokelaan tulee ymmärtää koko teksti ja osata kuvitella mielessään koko tapahtumaketju ja päätellä siitä entuudestaan tuntemattoman fraseologismin merkitys.
Ei auttanut puussa olevaa miestään. (Liian ylimalkainen?) 3p
Jätti miehen jumiin puuhun. (=Hauskasti ymmärretty naisen viha…) 3p
Vaimo jätti miehen puuhun eikä auttanut. 3p

 

17.1 Mihin tilanteeseen Jensin ja hänen työtoverinsa riita on johtanut? 3 p.
Työtoveri ei enää puhu Jensille. / He eivät puhu enää toisilleen. (3/0 p.)

Työkaveri ei puhu paljoa Jensille. 0p
Työkaveri ei oikein enää halua puhua Jensille. 0p,  gar nicht puuttuu
Jens ja hänen työkaverinsa eivät kommunikoi ollenkaan keskenään. 3p
Jensin työkaveri ei enää suostunut puhumaan hänelle (siis vastaus imperfektissä) 3p

 

17.2 Mistä Jens saa kehuja? 3 p.
Hän pyytää neuvoja tilanteen ratkaisemiseksi (3/0 p.).

“Siitä että uskalsi ottaa Stephanieen yhteyttä.” (ei mainita neuvojen kysymistä tilanteen ratkaisemiseksi) 0p, neuvon pyytäminen puuttuu
Siitä, että hän pyytää neuvoa. (Tilanteen ratkaiseminen puuttuu.) x 6 3p, tilanne tiedetään jo
Siitä, että hän on kysynyt/pyytänyt apua (tilanteeseensa/tilanteessaan). x3 3p
Hän oli pyytänyt apua tilanteeseen. 3p
Att han frågar om hjälp att reparera situationen med kollegan. 3p
Hän haluaa oikeasti ratkoa tilanteen. 0p
Siitä, että hän haluaa selvittää välit 0p
Pyytää tilanteeseen apua ja yrityksestään selvittää riita 0p
…halustaan selvittää riita, vaikka se ei ole helppoa 0p
Jens får beröm för att han frågar om råd 3p
Att han ber om hjälp 3p
Siitä että hän uskalsi pyytää tilanteeseen neuvoja. 3p

 

17.3 Mitkä kaksi neuvoa Jens saa? 6 p.
a Hänen tulee keskittyä ratkaisuihin (3/0 p.) b ja luoda uudelleen yhteys työtoveriinsa (3/0 p.).

a/b
Hänen pitää ensin miettiä omia tekojaan ja sen jälkeen keskustella työkaverinsa kanssa siitä, miten asia voitaisiin ratkaista. 0p

b.
ala uudelleenrakentamaan ihmissuhdetta. 0p, työkaveri puuttuu
försöka ta kontakt, också om kollegan inte själv försöker 3p
rakenna sovinto työkaverin kanssa 3p
rakentaa suhde työkaveriin uudelleen vaikka vastapuoli ei niin tekisi (ratkaisujen etsiminen puuttuu) 3p
rakenna luottamusta työkaverin kanssa 0p, Verbindung
tuoda konflikti esille kollegansa kanssa 0p
keskustella kollegansa kanssa tilanteesta avoimesti 0p
pitää rakentaa suhteita työtovereihin (mon.), vaikka työtoverit eivät puhuisi Jensille. 0p, yhden työtoverin pitää keskittyä hyviin asioihin 0p
yrittää saada uutta yhteyttä työkaveriin 3p
pitää rakentaa luottamus työtoveriinsa 0p, Verbindung puuttuu
rakenna yhteyttä kollegaasi, vaikka hän olisikin vastahakoinen 3p
pitää vs. pitäisi? Käy
Hänen tulisi pyrkiä uudelleenrakentamaan yhteyttä työkaveriinsa 3p
rakentaa samanlainen suhde työkaveriin kuin ennen riitaa 0p

 

Teil 3) Struktur und Vokabular:

 

Pisteytys 0 tai 3p? Ei muita vaihtoehtoja? x2
On kyllä ihan kumma juttu, jos ei ole välipisteitä. x3

Pistekokous ihmettelee samaa. Pisteytys voisi olla edes 3-1-0.
Pistekokous pisteyttää hyvän vastauksen piirteiden ohjeilla 3-0.

 

19.1 Kysy Juliukselta, onko hän unohtanut, että te ette heitä elintarvikkeita pois. 3 p.
… dass wir Lebensmittel nicht wegwerfen / wegschmeißen
… dass bei uns keine Lebensmittel weggeschmissen werden

dass wir keine Ernährungsmitteln wegwerfen 0p
dass wir keine Nahrungsmittel wegwerfen 3p
dass wir Essen nicht weg werfen 0p
dass wir nicht die Lebensmittel wegwerfen 3p
dass wir nicht Essen wegwerfen 0p
dass wir kein Essen wegwerfen 0p
weg werfen – Sakotetaanko erikseen kirjoittamisesta? x4, suositamme, että ei sakoteta
dass man Lebensmittel nicht wegwirft (passiivinen muotoilu). 0p
dass wir keinen Produkten wegwerfen. 0p
dass wir keine Lebensmittel wegwerfen x2 3p
dass Sie die Lebensmittel nicht zerstören wollen 0p
dass wir die Lebensmittel nie wegwerfen 3p

 

19.2 Totea Juliukselle, että olette puhuneet asiasta jo vaikka kuinka monta kertaa. 3 p.
Wir haben darüber schon zigmal/x-mal geredet
Wir haben darüber schon so oft gesprochen

Wir haben über diesem Thema viel gesprochen 0p
Wir haben darüber sehr viele Gänger gesprochen 0p
Wir haben über diese Sache gesprochen. 0p
Wir haben über dieses Thema schon geredet
Wir haben das schon viele Mal gesprochen 0p
Wir haben schon viele Gänger darüber geredet 0p
Wir haben über diesem Thema schon vielmal gesprochen 0p
Wir haben viel Zeit das über gesprochen. 0p
Wir haben schon über dieses Thema viele gespracht. 0p
Muuten oikein, mutta “schon” puuttuu?v 0p
Wir haben das schon tausendmal diskutiert 0p
Wir haben über diese Situatuion so viele mal sprechen. 0p
Darüber haben wir schon viel Mal gesprochen x2 0p

 

19.3 Sano Juliukselle, että sitten ei tarvitse riidellä. 3 p.
Dann brauchen wir (uns) nicht (zu) streiten
Dann müssen wir (uns) nicht streiten

Dann müssen wir uns nicht mehr streiten. x2 3p
Dann braucht man nicht streiten. x2 3p
Dann müssen wir nicht darüber streiten. 3p
Dann sollen wir nicht streiten 0p
Dann müssen wir nicht darüber schimpfen. 0p
Man braucht nicht zu streiten. 3p
Danach brauchen wir nicht mehr streiten. 0p
Dann brauche man nicht 0p
Dann streiten wir nicht mehr, oder wie? 0p

Minullakin käytetty muutaman kerran man-rakennetta muuten oikeassa lauseessa. Huomaa kuitenkin suomennos, josta se johtuu: Ei tarvitse enää riidellä.

 

Teil 4) Schriftliche Produktion / Kommentteja kirjoitelmien aiheista

(kirjoitelmiin pistekokous ei valitettavasti ota kantaa, sillä se on jo YTL:n oman webbinaarin aihe, mutta kentältä saadut kommentit annetaan eteenpäin myös sensoreille. Tallenne YTL:n webinaarista.)

* Kentältä ei tullut kommentteja tähän osioon.

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/pitkan-saksan-koe-kevat-2024/