Pitkän saksan koe, kevät 2020

Pitkän saksan yo-koe kevät 2020 – korjaussuositukset

YTL:n Hyvän vastauksen piirteet

Ohjeemme eivät ole ytl:ää sitovia, ne toimitetaan sensoreille suosituksina.

Mustat kommentit ovat kentältä tulleita kysymyksiä tai kommentteja, punaiset/kursiivit ovat YTL:n hyvän vastauksen piirteet, lihavoidut ovat pistekokouksen kommentteja ja ehdotuksia.

Kaunis kiitos kaikille palautetta ja kommentteja antaneille opettajille!


 

YLEISKOMMENTIT

Koe oli yleisesti ottaen pitkähkö, monipuolinen ja kohtuullisen mukavia aiheita (tosin hyvin luonnontieteellispainotteinen), mutta vaikeita tekstejä ja pitkiä tekstejä, vaikeaa sanastoa ja joissain kohtia hyvin epätarkka: ks. teht. 15.3. Rakennetehtävät olivat todella haastavia ja produktiiviseen olisi todella kaivattu jonkinlaisia vinkkejä.

Kokelaissa on erittäin paljon hajontaa taidoissa: peruskoulusta tulleita (joilta jo vähennetty tunteja) eli koulupohjalta kirjoittamaan tulleet ja sitten muualla saksan taitoa hankkineita (vaihto-oppilaat). Miksi “normaalia” A-saksan kokelasta, koulussa saksaa opiskellutta rangaistaan? Saksasta on tulossa eliittikoe niille opiskelijoille, joilla on varaa viettää aikaa saksankielisessä ympäristössä. Seurauksena on edelleen kokelasmäärän lasku. Kaivataan arviointia eurooppalaisella viitekehyksellä eikä suhteellista arviointia.

-Onko avovastausten pituudella jotain rajaa? Jos höpöttää ja höpöttää melkein kaiken mitä sanottiin ja seassa on kyllä oikeakin vastaus, mutta ei ole keskitytty juuri kysymykseen?x2
Tähän mennessä pituudesta ei ole sakotettu, mutta YTL:lle on useiden kielten toiveesta esitetty näihin avokysymyksiin max. merkkimäärään ohjeistusta. Jos YTL toivoo lyhyitä vastauksia, niin opiskelijan on oman oikeusturvansa takia tiedettävä vastauksen maksimipituus eli merkkimäärä.

-Kommetteja muutamalta kokelaalta (allekirjoitan nämä myös opettajana):
Luetun- ja kuullunymmärtämisissä oli paljon eri aihealueita, mikä oli hyvä. Videoiden määrä oli sopiva, jolloin kuunteluosio ei tuntunut puuduttavalta. Ambulanssivideo oli ehkä hieman kyseenalainen. Oli kiva, että luetussa perhe-chat-tehtävä oli tosielämän kielenkäyttöä vastaava. Kaikki otsikot aineissa olivat ajankohtaisia ja kiinnostavia. Tekstityyppien vaihtelevuus oli hyvä, esim. oli mielipidekirjoitus, puhe, somepostaus jne. Rakennekokeessa ja myös luetuissa oli tosi haastavia kohtia.

 

TEIL I: Hörverständnis

-Kuuntelu 4 (Christian Berkel) on sanastoltaan vaikea kokelaille

 

1.2. Miten säteilyn haittavaikutuksia pyritään vähentämään? (2 asiaa) Kirjoita vastauksesi lyhyesti suomeksi. (6/3/0 p.) (tekstivastaus)Työvaatteet vaihdetaan työvuoron/työpäivän päätteeksi (3/0 p.). Oleskeluaikaa on rajoitettu [alueella, jossa on kohonneita säteilyarvoja] (3/0 p.).

Pistekokouksen mielestä vaatteiden vaihto pitää jotenkin kohdentaa työvuoroon/työpäivää. + oleskelusta oli kyse, ei työpäivän pituudesta.

-Heidän täytyy aina vaihtaa vaatteet työpäivän jälkeen ja pestä ne. Pesemistä ei mainittu, on siis väärää tietoa Väärää tietoa eli 0p., tähän taas kaivattaisiin välipisteitä.
-Med att byta kläder och begränsa tiden man blir utsatt för strålningen 3p. jälkimmäisestä, sillä työvuoron/työpäivän jälkeen puuttuu
-Jos oppilas kirjoittaa, että vaatteet pitää vaihtaa joka päivä (ei siis mainittu, että työvaatteet, mutta lienee selvä vai onko?) 3p., hieman löysä vastaus, mutta tuon “joka päivä” voi ymmärtää, että puhutaan työvaatteista  ja heidän liikkumistaan on rajoitettu? Mitä liikkumista? Eikö aluetta ole mainittu? Jos ei, niin 0p.
-Riittääkö kolmeen pisteeseen pelkkä “vaatteiden vaihdolla” Jutun pointti oli juuri tuo työvuoron jälkeen eli 0p.
-toinen osio: rajoitetaan työaikaa. 0p., ei siitä ole kyse.
-Oleskeluaika tilassa 3p,. vaikka onkin hieman epämääräinen /töissä on rajoitettu väärin eli 0p. /työpaikalla? sama juttu eli 0p.
-toinen osio: Säteilylle altistamisen rajoituksella 3p.
-Pidetään huolta tauoista 0p.
-Työntekijät käyttävät suojavatteita. 0p.
-Pitääkö olla rajoitetaan oleskeluAIKAA vai riittääkö pelkkä “heidän oleskeluansa on rajoitettu? Missä? Saavathan he olla työpaikalla, jos ei ole mainittu tilaa, niin 0p.
-Jäsenten on vaihdettava työvaatteet päivittäin – kokelas siis itse keksinyt tuon jäsenten(tekstissä wir) TAI Miesten pitää vaihtaa vaatteet työpäivän jälkeen? Koska vastauksissa on vaatteiden vaihto päivittäin/työpäivän jälkeen eli molemmat vaadittavat tiedot, pistekokouksen mielestä jäsenet ja miehet eivät tässä ole niin rangaistavaa eli 3p. (ellei ole välipisteitä).

 

2.4. Mistä valokuvaajat inspiroituivat, ja mikä tämän tuloksena syntyi? Kirjoita vastauksesi lyhyesti suomeksi. (6/3/0 p.) (tekstivastaus)
Berliinin keskustaa kiertävästä junaradasta (3/0 p.). 
Valokuvakirja (3/0 p.).

Pistekokouksen mielestä vastauksen alkuun käy kehäjuna/junalinja, mutta ei ratikka/raitiovaunu/metro ja loppuosaan valokuvakokoelma/kuvakirja

-Berliinissä kulkeva junalinja? Liian ylimalkainen? Muuten vastaus on oikein käy
-Käykö Berliinin HALKI kulkeva junalinja? käy
-Käykö? De blev inspirerade av en ringbana? Berliini puuttuu eli 0p.
-..vilket resulterade i en fotobok sett från vagnens perspektiv? käy
-Pitääkö olla sanat “keskustaa kiertävä”? x4 Ei kai voi vaatia, jos tulee ilmi, että kuvakirja tulee Berliinistä? ks. yllä Berliini riittää meistä
-Berliiniä ympäröivästä kehäjunasta käy
-…. kantakaupungin kehäradasta Onko Berliini mainittu, jos on, 3p.
-“Valokuvakokoelma”. Ei tarpeeksi tarkka? käy
-He inspiroituivat Berliinin ympäriajosta junalla. 3p.
-jos muuten täydellinen vastaus,mutta oppilas kirjoittaa, että inspiroituivat RATIKKAlinjasta. ei
-jos muuten täydellinen vastaus, mutta METROlinja? ei
-Jos oppilas kirjoittaa, että he inspiroituivat Berliinin ring-bahn-linjasta, jonka tuloksena syntyi kuvakirja Berliinistä junalinjalta katsottuna? 6p.
-inspiroituivat kuvaamaan ympäri Berliiniä jääden kiertoajelun jokaisella pysäkillä ottamaan kuvia alueesta – eli käykö kiertoajelu, junaa ei mainittu X2 juna mainittava
-inspiroituivat rautatielinjasta, joka on niin pitkä, että kulkee lähes koko kaupungin läpi (eli tuo on niin pitkä on kokelaan omaa lisäystä ja keskusta puuttuu) käy
– …syntyi kuvakirja => pitääkö olla valokuvakirja? käy

 

6.4. Miten Elbphilharmonien avajaiskausi sujui, ja mitä tulevasta esityskaudesta todetaan? Kirjoitavastauksesi lyhyesti suomeksi. (6/3/0 p.) (tekstivastaus)
Avajaiskausi ylitti kaikki odotukset (3/0 p.).
Tuleva esityskausi on [jo] loppuunmyyty (3/0 p.).

Pistekokouksen mielestä kyse on odotusten ylittämisestä, ei täyttymisestä + käy myös: tulevat konsertit on loppuunmyyty

-avajaiskausi täytti kaikki odotukset 0p., koska täyttäminen ja ylittäminen on eri asioita
Avajaiskausi ylitti kaikkien odotukset käy eli 3p.
-kaikki tulevan esitysajan konsertit ovat loppuunmyytyjä 3p.
-avajaiskausi on sujunut hyvin liian ylimalkainen eli 0p.
-avajaiskaudella saatu suosio ei ole laskemassa ja tulevan kauden liput loppuunmyyty 3p., koska alkuosa liian epämääräinen eikä vastaa kysymykseen

 

8.2. Millä perusteella ministeri Jost pitää mahdollisena sitä, että nettivarausten korvaukset maksettaisiin automaattisesti? (2 asiaa) Kirjoita vastauksesi lyhyesti suomeksi. (6/3/0 p.) (tekstivastaus)
Internetissä tehdyissä varauksissa palveluntarjoajalla on [jo] kaikki tarvittavat tiedot[maksamista varten] (3/0 p.).
Palveluntarjoaja tietää itse, mikä vuoro/juna/lento on ollut myöhässä (3/0 p.).

Pistekokouksen mielestä itsestäänselvyys ja velvollisuus eivät vastaa tarpeeksi tarkasti kysymykseen.

-Eka osio vaikea. Pistekokous on samaa mieltä.
-Takaisin maksaminen on itsestäänselvyys ja palveluntarjoajan velvollisuus. Tämä vastaa myös kysymyksen alkuosaan. 0p.
-alkuosa: Pitäisi olla itsestäänselvyys, että palveluntarjoaja on vastuussa häiriöistä. 0p.
-Tietokoneet tietävät, mitkä kulkuneuvot ovat myöhässä, joten ne tietävät, kenelle korvauksia kuuluu maksaa. 3p.
-Palveluntarjoajilla on tiedot lippujen nettivarauksista sekä kulkuvälineiden myöhästymisestä. 6p.
-saako tästä mitään: Juna tai lentokone tulee liian myöhässä 0p.

 

9.1. Mistä palokunta varoittaa, ja mitä varoituksesta huolimatta voi tehdä? Kirjoita vastauksesi lyhyesti suomeksi. (6/3/0 p.)
Juomavesi/hanavesi on saastunut. (3/0 p.)
WC:n huuhtelu on sallittu. (3/0 p.)

Pistekokouksen mielestä video oli todella autenttinen, kun siitä ei meinannut saada mitään selvää;)
Koska tämä video oli niin vaikea, ehdotamme, että alkuosaan käy juomaveden laadusta varoittaminen/hanavedessä on tuntematonta ainetta/vesi ei ole puhdasta.

Täysin mahdoton, en minäkään saanut selvää. Kaikui. Kenelläkään (11 kokelasta) ei täysin oikein.

-De varnar om smutsigt dricksvatten (är förorenat=smutsigt?) 3p.
-Dricksvattnet är inte rent… 3p.
-Palokunta varoittaa juomaveden laadusta 3p.
-Oppilas ilmaisee, että hanavedessä on jotain tuntematonta ainetta, minkä vuoksi sitä ei tulisi käyttää. 3p.
-Vesijohtovesi ei ole puhdasta eikä sillä tule pestä käsiä. Vettä voi kuitenkin käyttää wc:ssä? 6p.
-Tuntemattomasta syystä juoksevaa kraanavettä ei saa käyttää. 3p.
-…varoittaa tuntemattomasta saasteesta kaupungin vedessä (ei siis mainittu juoma/hana) 3p.
-juomavettä ei voi juoda tuntemattomasta syystä 3p.
-vettä ei saa juoda 3p.
-Palokunta kehottaa välttämään juomaveden käyttöä 3/0p.? 3? X2 välttäminen ja kielto ovat eri asioita eli 0p
-tuntemattomasta vaarasta, mutta vessaa saa käyttää 3p., alkuosa liian epämääräinen
-käykö jälkimmäiseen osaan: ennen klo 8 valmistetut ruoat voi vielä syödä? käy eli 3p.

TEIL II: Textverständnis

13.4.1. jälkikasvunsa/lastensa (2/0 p.)
haittaako, jos yksikössä = lapsensa? käy

13.4.3. lasta pilkataan/kiusataan (2/0 p.)
-Nimitellään? käy
-barnen blir mobbade (är det ok i plural?) käy
-lapsi joutuu syrjityksi käy
-vain “kiusataan”. Selvä varmaan että se on lapsi, joka on koulussa. Luulen, että kokelaat ymmärtäneet, että saa kirjoittaa vain yhden sanan. Ehdotamme hyväksymistä, koska ajatus ymmärretty.

 

14.4. Mitä hallinnollisia haasteita tähän tutkimusmatkaan liittyi Isolde Sussetin mukaan? (2 asiaa) Kirjoita vastauksesi lyhyesti suomeksi. (6/3/0 p.) (tekstivastaus)
Kaikkeen piti olla lupa (3/0 p.), ja satamapaikat oli varattava kolme vuotta etukäteen (3/0 p.).

Pistekokous ehdottaa luville synonyymiksi sopimuksia, mutta ei lomakkeita.

-Kokelaat on käyttäneet sanoja lepopaikat tai makuupaikat, kun tekstissä oli Liegeplätze? Väärin, koska voi tulkita, että tarkoittavat hotellimajoituksia? Pelkkä paikka käy, mutta ei majoitukseen liittyvät sanat.
-muuten oikein, mutta “yöpymispaikat satamissa”? Aika vaativaa sanastoa (jos ei itse veneile) ei
-Käykö LEPOpaikat satamissa? ei
-MAKUUpaikat satamissa? ei
-“Paljon lomakkeita täytettävänä” liian ympäripyöreä? ei
-Käykö piti täyttää 2000 lomaketta? ei
-Käykö “paljon sopimuksia tehtävä”? kyllä
-“Sopimuksien solmimisia ja myönnytyksiä”?? epämääräinen, mutta suosittelemme 3p.
-lupa =sopimus=suostumus? ks. yllä
-Kaikkeen tarvitaan anomuksia? ei
-“satamista piti varata paikka etukäteen (puuttuu 3vuotta) 0p., koska asian jujuna oli paikkojen varaaminen hyvissä ajoin etukäteen.
-haittaako, jos käyttää väärää aikamuotoa – tarvitsee luvan…, pitää varata… aikamuoto ei ole tässä tehtävässä se oleellinen (voisi olla vaikka historiallinen preesens) eli käy.
-satamapaikka piti vuokrata kolme vuotta etukäteen varaaminen ja vuokraaminen on kaksi eri asiaa eli valitettavasti 0p.
-Pitääkö olla satamapaikat vai käykö myös yksikkö satamapaikka? käy eli 3p.

 

15.3. Mitä haastattelija ehdottaa ratkaisuksi kalastajien ongelmaan, ja miksei Dehnhardt pidä keinoa tarpeellisena? (6/3/0 p.) (tekstivastaus)
Hän ehdottaa [vahingon]korvausten maksamista [kalastajille] (3/0 p.).Tuhot eivät ole niin merkittäviä, että ne uhkaisivat kalastajien elinkeinoa (3/0 p.).

Pistekokouksen mielestä tässä kohtaa kysymyksen muotoilu on epäonnistunut ja siksi vastauksen pitäisi voida ottaa myös toisesta kohtaa eli hyväksyttäisiin hylkeenkestävät verkot/melun ja muiden välineiden käyttö säikytykseen ja näiden toimenpiteiden seuraukset.

-Todella kiero! “Mitä haastattelija ehdottaa?” Ensin hän todellakin ehdottaa hylkeenkestäviä verkkoja, ja tätä kaikki kokelaani ovat kommentoineet. Mistä kokelas voi tietää, että nyt kysytäänkin haastattelijan toista ehdotusta eli vahingonkorvauksia? Haluan, että “ehdottaa hylkeenkestäviä verkkoja – kalastajat ja hylkeet ovat vain ravintokilpailijoita” -tyylinen vastaus hyväksytään. Mitään vinkkejä ei ole olemassa, etteikö tämäkin voisi olla haastattelijan ehdotus ja Dernhardtin vastaus siihen! x10
-70% kokelaistani vastasi tuon ylemmän kappaleen mukaan vain 30% alemman YTL:n haluaman kappaleen mukaan!!! – sama täällä, jopa 90 %
-Alla mina skribenter har skrivit : sälsäkra nät och att de är näringskonkurrenter så man ska inte jaga bort sälarna
-Hur bedömer man när svaret är 958 tecken långt (innehåller en översättning av allt). ks. yllä
-vrt edellinen: jokin merkkimäärärajoitus pitäisi tulla näihin avoihin. Kokelaani ovat runoilleet todella pitkiä vastauksia, koska eivät ole olleet varmoja, mitä tarkoitettiin ks. yllä
-Hän ehdottaa ratkaisuksi systeemiä, jolla säikäytettäisiin eläimet äänen tai muiden välineiden avulla ks. yllä

 

16.1. Mitä tekstin laatijat haluavat välttää, ja miksi? Kirjoita vastauksesi lyhyesti suomeksi.(6/3/0 p.) (tekstivastaus)
Mainontaa sivustolla (3/0 p.). 
Se heikentäisi Wikipedian luotettavuutta (3/0 p.).

Pistekokouksen mielestä kyse on luotettavuudesta, ei siitä että se tulee toisenlaiseksi.

-Oli vaikea tehtävä, en löytänyt itsekään vastausta.
-Alkuosa: haluavat välttää rahan ansaitsemista mainosten avulla käy
-Käykö toiseen osioon (se heikentäisi Wikipedian luotettavuutta): sitten Wikipedia olisi toisenlainen/muuttaisi Wikipedian luonnetta/muuttaisi Wikipedian ihan toisenlaiseksi x3 ei, luotettavuus se pointti
-Kaikki vastasivat Wikipedia muuttuisi toisenlaiseksi. Opiskelija ei hahmota, että Wikipedia on die-sukuinen (ei näy mistään) ja että “ihr vertrauen” viittaa Wikipediaan. ks. yllä
-toinen osio: Wikipedia ei olisi enää kaltaisensa riippumaton tietopankki liian epämääräinen
-toinen osio: jottei Wikipedian tarkoitus muuttuisi ks. yllä

 

16.2. Mitä ihannetapauksessa voisi tapahtua jo seuraavan tunnin kuluessa? Kirjoita vastauksesi lyhyesti suomeksi. (3 p.) (tekstivastaus)
Tavoitesumma voitaisiin saada kokoon (3/0 p.).

Pistekokouksen mielestä voi mainita kampanja on onnistuneesti ohi, jotenkin kuitenkin tultava esille, että kampanja ei ole ainoastaan päättynyt vaan rahat saatiin kokoon eli päästäisiin päämäärään.

-Onko kokelaan “kampanja olisi valmis”  tai “ohi” sama kuin mallivastauksen “Tavoitesumma saataisiin kokoon”? Itse asiassa tekstissä sanottiin että kampanja olisi valmis, hyvän vastauksen piirteiden “tavoitesumma saataisiin kokoon” on tulkintaa x6 ks. yllä
-Kampanjen kunde vara över om alla skulle ge/skänka något käy
-Kampanjen för att samla in pengar kunde ta slut inom en timme käy
-Lahjoituskampanja voisi olla jo tunnissa ylittänyt tavoitteen? ei ylittänyt eli valitettavasti 0p.

 

16.3. Miten tekstin laatijat olettavat valtaosan lukijoista toimivan? Kirjoita vastauksesi lyhyesti suomeksi. (3 p.) (tekstivastaus)
He eivät usko lukijoiden välittävän viestistä / antavan lahjoituksia. (3/0 p.)

Pistekokouksen mielestä ignorieren voidaan kääntää “jättää huomiotta”.

-He olettavat, että suurin osa lukijoista jättää tekstin/ilmoituksen huomiotta. Kyse kyllä enempi siitä, että jättävät vetoomuksen huomioimatta, mutta aika hiusten halkomista. käy eli 3p.

-Käykö: eivät KIINNITÄ HUOMIOTA? Pitäisi käydä? X2 käy 3p.

-…jättävät tekstin huomiotta iloisesti. väärää tietoa eli 0p. (wohl-sana ymmärretty väärin)

 

TEIL III: Struktur und Vokabular 

18. Produktiver Lückentest 
-Hirveän vaikea!x4 Kait tämä nyt katsotaan lautakunnassa, jos turhia välejä tms. niin ei tullut pisteitä.

18.6. machen (1 p.)
-käviskö tähän myös haben X2 Pistekokouksen mielestä haben käy hyvin.

18.9. Temperatur (1 p.)
-Wärme? x5 Wassertemperatur? Pistekokouksen mielestä molemmat käyvät.

18.10. auf (1 p.)
Tämä kohta oli todella vaikea.
Bis? Zu?

 

TEIL IV: Kommentteja kirjoitelmien aiheisiin

Pistekokouksen mielestä aiheet olivat monipuolisia ja kirjoittamiseen innostavia. Suosittelemme, että ihan kaikkiin muodollisuuksiin (eikä kielellisiin virheisiin) sensorit eivät kiinnittäisi niin paljon huomiota vaan keskityttäisiin kirjoitelmien sisältöön ja viestinnällisyyteen.

Hyviä aiheita, kiitos.

Korjauksista: on todella harmillista, että katkoviivaa ei voi käyttää, mutta ohje lienee, että kaikki virheet alleviivataan (esim. hieman hassu sanavalinta tms)

Minusta nämä oli ihan ok.

Onko 1447 merkkiä rangaistava ylitys, ja jos on, montako pistettä vähennän ja miten sen merkitsen? YTL:n yleisissä kielten määräyksissä määritellään ylitykset (sallittu 24% eli 1364 tai jos ihan tarkkoja ollaan, ylitys voi olla 24,99%, jolloin ylin sallittu merkkimäärä on 1374 merkkiä. 25-49%:n ylityksestä vähennetään 5 pistettä eli mainitsemassasi tapauksessa ylitys on 31,5%.

Opiskelija on kirjoittanut oman aineen lisäksi toiseen laatikkoon yhden virkkeen ja unohtanut poistaa sen, eli nyt vastauksissa näkyy ikään kuin kaksi kirjoitelmaa – mitä teen? Ytl:lle näistä viestiä ja vedota epävastaukseen.

19.1. Opiskelija kirjoittaa idiomaattista, erittäin sujuvaa saksaa, mutta tekee pieniä kirjoitusvirheitä (pieni alkukirjain ison sijaan, puuttuvia kirjaimia ja vain yksi sanajärjestysvirhe- sekin olisi puhekieltä) hirmuisesti. Kuinkahan paljon nämä 12 virhettä hänelle maksavat, jos muuten voisin antaa vaikka täydet pisteet?  90 pistettä tuntuu vähältä, mutta onko sekin liikaa? Pistekokouksen jäsenet eivät ole sensoreita eivätkä voi näihin kysymyksiin vastata. Apua löytyy kielten yleisohjeista.

19.2. postaus-sana, varsinkaan sen monikko ei ole opiskelijoille saksaksi tuttu, eli siellä virheitä aika runsaasti, mutta ei haitanne hirveästi?

19.3. Sakotetaanko, jos ei ole tervehdystä/viittausta kenelle vastataan ja lopussa omaa nimeä?x3

19.3. Miten suhtaudutaan sinutteluun eli jos puhutellaan Hanns Haase-Wiesenburg:ia sinutellen? Kokelas aloittaa: Guten Tag, Hanns! TAI “Dein Leserbrief”

 

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/pitkan-saksan-koe-kevat-2020/