«

»

Print this Post

Kirjelmä Ylioppilastutkintolautakunnalle 2006

Kuultuaan jäseniensä mielipiteitä Suomen Saksanopettajat ry haluaa esittää syksyn 2005 ja kevään 2006 saksan ylioppilaskirjoituksista seuraavaa:

Syksy 2005
Kuullun ymmärtäminen – pitkä oppimäärä

Kokonaisuutta pidettiin hyvänä, puhetta selkeänä ja aiheita sopivan konkreettisina. Sanasto oli paikoin haasteellista. Tyytymättömyyttä herätti yhden kerran kuullun tehtävän tauolla tulleet kaksi kysymystä, jolloin aika ei riitä ja tuolloin testataan liikaa nopeutta ja muistia.

Kuullun ymmärtäminen – lyhyt oppimäärä

Koe oli kielellisesti hyvä; aiheet kivoja ja sopivasti vaihtelevia ja käytännön kuulutuksia kiiteltiin. Kohtaa V.d) pidettiin vaikeana.

Luetun ymmärtäminen – pitkä oppimäärä

Tehtäviä pidettiin kohtuullisina mutta vaikeita kohtiakin löytyi. Patentti-aiheista tekstiä pidettiin vaikeana, produktiivista tehtävää erottelevana. Hankaliksi kohdiksi mainittiin I.d) 16, I.e) 20 ja 21, III.a) 33, 36 ja 43.

Luetun ymmärtäminen – lyhyt oppimäärä

Alun lyhyet tekstit olivat miellyttäviä ja kannustivat kokelasta. Avointen kysymykset olivat selkeitä, rakenteissa tosin oli vaikeita kohtia ja aineiden otsikko 3 koettiin hankalaksi.

Kevät 2006
Kuullun ymmärtäminen – pitkä oppimäärä

Kuuntelua pidettiin kokonaisuudessaan vaikeana. Mukana jälleen kerran liikaa vain kertaalleen kuultuja tehtäviä ja erityisesti avoimet kysymykset pitäisi saada kuulla kahteen kertaan, kuten englannin kokeessakin. Kuuntelu koettiin erittäin uuvuttavaksi.

Kuullun ymmärtäminen – lyhyt oppimäärä

Kuuntelua pidettiin sekä abiturienttien että opettajien mielestä kohtuullisena, osin jopa helppona. Jotkut opettajat jäivät pohtimaan kokeen erottelukykyä, kuinka käy pisterajojen. Mikä vaikutus pisterajoihin on monen menestyksekkäästi A-saksaa opiskelleiden osallistumisella lyhyen saksan kirjoituksiin?

Luetun ymmärtäminen – pitkä oppimäärä

Tekstit olivat uuvuttavan pitkiä, tekstimäärä alkaa olla suurempi kuin pitkän englannin kokeessa. Aiheet olivat asiapitoisia, ehkä liiankin vaativia. Avokysymyksissä oli vaikeuksia arvioida, mitä kokeen laatija haluaa tarkkaan hyväksyttävään vastaukseen. Avointen kysymystä b pidettiin vaikeana ja kysymyksen d ruotsinkielinen muoto ei vastannut suomenkielistä kysymystä. Produktiivinen tehtävä oli tällä kertaa selkeä, vaikka vihjeitä ei kovin runsaasti annettukaan. Aineen otsikoita pidettiin vaativina. Pisteityksien kertoimia pidettiin tällä kertaa kohtuullisen selkeinä, toisin kuin joskus aiemmin. Kuinka on mahdollista, että pitkän saksan kokeessa oli kolme painovirhettä?

Luetun ymmärtäminen – lyhyt oppimäärä

Tekstien vaikeustasoa pidettiin sopivana ja kohtuullisena, joidenkin mielestä tekstit olivat liian pitkiä. Avokysymysten teksti toi vaihtelua ja käytännönläheisyyttä tehtävään, mikä on hyvä asia. Visuaalisesti jotkut pitivät tekstiä hiukan repaleisena ja hankalasti hahmotettavana. Olisiko ollut mahdollista sijoittaa toisin, esimerkiksi aidon ilmoituksen muotoon, kuten oppikirjoissa? Tehtäviä 2.1 ja 2.2 pidettiin onnistuneina. Produktiivista aukkotehtävää pidettiin selkeänä ja perusasioita mittaavana. Tehtävätyypin paluuta pidetään hyvänä. Kirjoitelmien otsikoita ei pidetty kovin inspiroivina, tosin jokaiselle löytyi kirjoittajansa.

Kaiken kaikkiaan tällä kertaa lyhyen kielen osalta ylioppilaskirjoitus oli oikeansuuntainen: ei liian vaativa, mutta kuitenkin kokelaalle haasteellinen. Kuten usein on todettu, varsinkin lyhyessä kielessä ongelmana on monentasoiset kirjoittajat, mutta kokeen tulisi olla sellainen, että B3-kielen kirjoittaja pystyy koulutiedoillaan kiitettävään suoritukseen. Mielestämme tänä keväänä oli niin. A-kieli on usein vieläkin liian vaativa kokelaalle, joka on alkanut opiskelunsa ns. A2-kielenä.

Yhteistyöterveisin,
Suomen Saksanopettajat ry
Raili Tähtivyö

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/kirjelma-ylioppilastutkintolautakunnalle-2006/

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.