KANNANOTTO | Nurmijärvi lopettaa 4. luokalta alkavan A2-kielen

Nurmijärven sivistyslautakunta päätti 3.9.2020 kokouksessaan lopettaa vapaaehtoisen 4. luokalta alkavan A2-kielen opetuksen. Tämä päätös vie nurmijärveläisiltä suomenkielisellä puolella opiskelevilta oppilailta mahdollisuuden opiskella muuta kuin englantia vuositasoilla 1-5, 6. vuositasolla alkavan keskipitkän ruotsin lisäksi. Nurmijärven koulun oppilailla on mahdollisuus valita muita kieliä vasta ensimmäisen kerran yläkoulun 8. luokalla.

Tällä päätöksellä on kauaskantoiset vaikutukset oppilaiden tulevaisuuteen. Juuri nyt, kun tavoitteena on lisätä Suomen kielivarantoa (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160374/okm51.pdf) ja uusien sukupolvien kielisivistystä ja kulttuuriosaamista, Nurmijärvi lakkauttaa A2-kielten opetuksen. Lisäksi se asettaa tällä käsittämättömällä päätöksellään nurmijärveläiset oppilaat eriarvoiseen asemaan muiden kuntien oppilaisiin verrattuna. Naapurikaupungissa Hyvinkäällä esimerkiksi on panostettu kattavaan kieliverkostoon ja englannin lisäksi myös muiden vieraiden kielten opiskeluun ja sitä kautta lisätty kaupungin kilpailukykyä ja houkuttavuutta. Lapsissa on tulevaisuus: monen kielen osaajat tuovat kieliverkostoon panostuksen moninkertaisena takaisin.

Kielten opiskelu on alakoulussa mitä parhainta suvaitsevaisuuskasvatusta. Kielen kautta opitaan sen maan kulttuurista ja tavoista. Ei kielten opiskelu ole vain kieliopin ja sanojen opettelua. Kielten opiskelu on hyvin toiminnallista, ja positiivisen asenteen luominen toiseen maahan ja tapoihin on tärkeällä sijalla, siis suvaitsevuuden kasvattaminen. Nyt jos tämä päätös astuu voimaan, on nurmijärveläisillä oppilailla mahdollista tutustua koulussa lähinnä vain englanninkieliseen valtakulttuuriin. Ensimmäinen mahdollisuus lukea muita kieliä kuin englantia ja ruotsia tulee vasta 8. luokalla (B2-kielet).

Kaikkein käsittämättömintä tässä Nurmijärven sivistyslautakunnan päätöksessä on virkamiesten omien lupausten pyörtäminen. Keväällä 2019 Nurmijärven opetuspäällikön ja sivistysjohtajan antamassa lausunnossa luvattiin nimenomaan jatkossa panostaa A2-kielivalikoimaan (Nurmijärven Uutiset 21.5.2019). He lupaavat myös kartoittaa huoltajien näkemyksiä syksyllä 2019 vanhempainfoorumeiden kokouksissa. Onko vanhempia kuultu lupausten mukaan, vai onko sekin lupaus unohdettu?

Yhteistyöterveisin Suomen Saksanopettajat ry:n puolesta
puheenjohtaja Kirsi Aaltonen-Kiianmies

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/kannanotto-nurmijarvi-lopettaa-4-luokalta-alkavan-a2-kielen/