Category Archive: kannanotot

KANNANOTTO | Nurmijärvi lopettaa 4. luokalta alkavan A2-kielen

Tällä päätöksellä on kauaskantoiset vaikutukset oppilaiden tulevaisuuteen. Juuri nyt, kun tavoitteena on lisätä Suomen kielivarantoa ja uusien sukupolvien kielisivistystä ja kulttuuriosaamista, Nurmijärvi lakkauttaa A2-kielten opetuksen.

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/kannanotto-nurmijarvi-lopettaa-4-luokalta-alkavan-a2-kielen/

SUKOL: Yliopistojen todistusvalinnan tulee tukea monipuolista kielten opiskelua

SUKOL on erittäin huolissaan siitä, että yliopistojen todistusvalinta heikentää entisestään opiskelijoiden mahdollisuuksia ja motivaatiota opiskella vieraita kieliä lukiossa.

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/sukol-yliopistojen-todistusvalinnan-tulee-tukea-monipuolista-kielten-opiskelua/

Suomen ranskanopettajain yhdistys ry:n, Suomen saksanopettajat ry:n ja Suomen venäjänopettajat ry:n lausunto lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Lukion tuntijako ei tue kielten opetuksen monipuolistamista   Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä julkaisi 17.12.2013 ehdotuksensa lukio-koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja kolme vaihtoehtoista mallia lukiokoulutuksen uudeksi tuntijaoksi. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna kaikki kolme mallia sisältävät vähän vieraita kieliä koskevia muutoksia. Kuitenkin, kuten työryhmäkin toteaa, englantia lukuun ottamatta vieraiden kielten opiskelijoiden määrät ovat laskeneet huomattavasti viimeisten vuosien …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/suomen-ranskanopettajain-yhdistys-ryn-suomen-saksanopettajat-ryn-ja-suomen-venajanopettajat-ryn-lausunto-lukiokoulutuksen-yleisia-valtakunnallisia-tavoitteita-ja-tuntijakoa-valmistelevan-tyoryhman/

Kieliyhdistysten kirjelmä opetusministerille tuntijakouudistuksesta

Kaikkien valtakunnallisten kieliyhdistysten puheenjohtajat laativat joulukuussa 2012 yhteisen kirjelmän tulevasta tuntijakouudistuksesta ja sen vaikutuksesta vieraitten kielten opiskeluun sekä ns. vähemmän luettujen kielten opetuksen tukemisesta valtionavustuksella. Kirjelmä osoitettiin opetusministerille.               Kirjelmä: Perusopetuksen uudessa, 1.8.2016 voimaan astuvassa tuntijaossa vieraiden kielten opetukseen on tulossa useita muutoksia. Yhtenä tuntijakouudistuksen tavoitteena on ollut kieliohjelman …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/kieliyhdistysten-kirjelma-opetusministerille-tuntijakouudistuksesta/

Suomen Saksanopettajat ry:n lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän (OKM 2012:6) ehdotuksesta

Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijaon uudistamista valmistellut virkamiestyöryhmä luovutti esityksensä perusopetuksen tuntijaosta opetusministeri Jukka Gustafssonille 24.2.2012. Esityksessä on nostettu esille edellisessä tuntijaossa avoimeksi jääneet kysymykset ja toimenpiteet kielenopetuksen monipuolistamiseksi ja kielenopetuksen järjestämisen uudistamiseksi. Esityksen mukaan kieliohjelmaa monipuolistetaan kohdentamalla A2- ja B2-kielten opetuksen järjestämiseen valtion erityisavustusta. Suomen Saksanopettajat ry on erittäin tyytyväinen siihen, että tuntijakoesityksessä …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/suomen-saksanopettajat-ryn-lausunto-perusopetuksen-yleisten-valtakunnallisten-tavoitteiden-seka-perusopetuksen-tuntijaon-uudistamista-valmistelleen-tyoryhman-okm-20126-ehdotuksesta/

Saksan kielen asema ja A1/A2-ryhmien perustaminen

Saksankielenopettajat ovat huolestuneena seuranneet saksan kielen asemaa Suomessa. Eri puolilla Suomea tuntuu olevan hyvin erilainen käytäntö ryhmien perustamisessa johtuen kunnan taloudellisista resursseista, käytettävissä olevista opettajavoimista ja työjärjestysasioista. Ongelmallisinta lienee A1- ja A2-kielen ryhmien perustaminen. Mitä sitten voisimme tehdä? Ilman valistustyötä ryhmiä ei synny! Tarvitaan esittelyiltoja vanhemmille, joissa opiskelun hyviä puolia tuodaan esille. Kielitaitohan nykyään vasta …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/saksan-kielen-asema-ja-a1a2-ryhmien-perustaminen/

Kirjelmä ylioppilastutkintolautakunnalle 2007

Suomen Saksanopettajat ry haluaa esittää – jäsenistönsä mielipiteitä kuultuaan – Ylioppilastutkintolautakunnan saksan jaostolle jo perinteisen lausuntonsa lukuvuoden 2006-2007 pitkän ja lyhyen saksan yo-kirjoituksista. Kuullun ymmärtäminen, pitkä kieli: Syksyn kuuntelua pidettiin vaikeana sellaiselle abiturientille, joka ei ole oleskellut saksaa puhuvissa maissa ja jolla muutenkaan ei ole kontakteja saksalaisiin. Monet valittivat myös sitä, että lukijan puhe oli …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/ylioppilastutkintolautakunnalle-2007/

Kirjelmä Ylioppilastutkintolautakunnalle 2006

Kuultuaan jäseniensä mielipiteitä Suomen Saksanopettajat ry haluaa esittää syksyn 2005 ja kevään 2006 saksan ylioppilaskirjoituksista seuraavaa: Syksy 2005 Kuullun ymmärtäminen – pitkä oppimäärä Kokonaisuutta pidettiin hyvänä, puhetta selkeänä ja aiheita sopivan konkreettisina. Sanasto oli paikoin haasteellista. Tyytymättömyyttä herätti yhden kerran kuullun tehtävän tauolla tulleet kaksi kysymystä, jolloin aika ei riitä ja tuolloin testataan liikaa nopeutta …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/kirjelma-ylioppilastutkintolautakunnalle-2006/

Kirjelmä ylioppilaslautakunnalle 2005

Kuultuaan jäseniensä kommentteja Suomen Saksanopettajat ry haluaa esittää kevään 2005 saksan ylioppilaskirjoituksista seuraavaa: Kuullun ymmärtäminen – pitkä oppimäärä Yleinen kommentti tuntui olevan, että kerrankin inhimillinen kuuntelukoe! Aiheita pidettiin mukavina, puhetempoa sopivana sekä tekstit oli selkeästi luettu. Jotkut kysymykset tuottivat vaikeuksia vaihtoehdoissa olleiden hankalien sanojen takia, vaikka tekstin olisikin ymmärtänyt. Varsinkin kohtia 11, 14 ja 15 …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/yhdistyksen-palaute-kevaan-2005-ylioppilaskirjoituksista/

Syksyn 2003 saksan ylioppilaskirjoituksia koskeva lausunto

Pitkä oppimäärä A-saksan koetta pidettiin jälleen hyvin vaikeana. Kentältä on tullut runsaasti vihaisiakin yhteydenottoja (liitteitä esimerkkinä), joissa poikkeuksetta kritisoidaan pitkän saksan ylioppilaskoetta. Opettajien ja YTL:n linjat eivät kohtaa. Pitkää englantia ja saksaa ei ole mahdollista rinnastaa keskenään. Huolimatta siitä, että molemmat kuuluvat germaanisiin kieliin, kielten rakenteet eroavat suuresti ja vaativat opiskelijoiltaan aivan erilaista paneutumista. On …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/syksyn-2003-saksan-ylioppilaskirjoituksia-koskeva-lausunto/