Print this Page

Hallitus

hallitus 2017

Kuvassa vasemmalta oikealle: Päivikki Läksy, Pia-Helena Bär, Johanna Snellman, Anne Steenbeck, Kirsi Aaltonen-Kiianmies, Pia Hägglund-Viljanen, Heidi Hertell, Sofia Steiger (Kuva Nicole Herbst)

Kirsi Aaltonen-Kiianmies, puheenjohtaja

Kirsi.Aaltonen-Kiianmies(at)uta.fi

Minua voisi kuvata parhaiten sanoilla kielikasvattaja, innostaja ja kannustaja. Olen opettanut perusasteella saksaa ja englantia vuodesta 1998, ensin Tampereen kaupungilla ja nyt 3. vuotta Tampereen yliopiston normaalikoulussa luokilla 1-6. Kielitivoli-hankkeen myötä olen panostanut kielivalintojen monipuolistamiseen kielikasvatustyössäni tiiviissä yhteistyössä kollegoideni kanssa. Eniten nautin pienten ykkösten ja kakkosten kielikerhojen ja kielisuihkutuntien pitämisestä: saan tutustuttaa pieniä eri kieliin ja kulttuureihin, ja touhuta kaikenlaista hauskaa kerhotunneilla heidän kanssaan. Ja aina yhtä jännittävää on joka syksy aloittaa oikea kielenopiskelu 3. luokkalaisten kanssa, nauttia pienten kolkkien innostuksesta ja touhuilusta. Palkitsevaa on myös nuorten tulevien saksanopettajaien ohjaus. Kun paljon antaa, paljon saa. Saksan kieli ja kulttuuri täyttää myös vapaa-aikaani, olen mm. toiminut SSYL:n eli Suomi-Saksa Yhdistysten Liiton hallituksessa vuosikausia.

Pia-Helena Bär, varajäsen

pia-helena.bar(at)edu.hel.fi

Olen Pia-Helena Bär ja olen toiminut saksan kielen lehtorina Ressun lukiossa jo yli 20 vuoden ajan. Kansallisella puolella opetan saksaa sekä lyhyenä että pitkänä kielenä, IB-linjalla minulla oli 10 vuoden ajan German B –opetusta. Lisäksi valmennan opiskelijoita Saksan valtion hyväksymään viralliseen Sprachdiplom-tutkintoon ja ohjaan opetusharjoittelijoita.
Työssäni tärkeänä pidän opiskelijoiden innostamista saksan kielen opintojen aloittamiseen ja jatkamiseen. Varsinkin kielen puhuminen ja rohkeus käyttää kieltä ovat mielestäni yhä suuremmassa roolissa kielten opinnoissa. Kieli on kokonaisuus, valtava pääoma ja meriitti opiskelijoiden tulevaisuudessa.
Olen ollut yhdistyksen toiminnassa mukana yo-pistekokouksissa, mutta tämä on toinen kausi hallituksen varajäsenenä.

Heidi Hertell

heidihertell(at)gmail.com

Aloitan saksanopettajien hallituksessa uutena jäsenenä. Toimin saksan ja ruotsin opettajana Kaarilan ja Raholan kouluissa Tampereella. Oppilaita löytyy tällä hetkellä luokilta 4-9. Työssäni olen innostunut mm. toiminnallisuuden ja tvt:n mahdollisuuksista osana kieltenopetusta. Oppilaiden innostaminen kielten opiskeluun ja kansainvälisyyteen on lähellä sydäntäni. Haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että saksaa opiskellaan jatkossakin monipuolisesti Suomessa. Oppilaiden motivointi monipuoliseen kieltenopiskeluun kaikilla asteilla onkin tärkeää. Yksi keino on löytää oppilaille kytköksiä saksankieliseen maailmaan ja sytyttää heissä kiinnostus paitsi kieleen myös kulttuuriin. Viime (ja tänä) keväänä parhaita keinoja monipuolisen opetuksen lisäksi ovat olleet saksalaiset vaihtarit koulussamme sekä kevään päätteksi tehty opintomatka Saksaan. 

Pia Hägglund-Viljanen

pia.hagglund-viljane(at)nyk.fi

Olen lukion saksan ja ruotsin kielen lehtori Nurmijärven Yhteiskoulun lukiossa ja nyt ensimmäistä vuotta Saksanopettajien hallituksessa. Yli 20 vuoden opettajaurani aikana kokemusta on karttunut yläasteelta ja lukiosta, pitkistä ja lyhyistä oppimääristä. Oppimisen uudet tuulet kiinnostavat, erityisesti sähköistymisen mukanaan tuomat edut ja haasteet. Olen tehnyt sähköisiä oppimateriaaleja: Saksan kieliopin ja siihen liittyvät kielioppiharjoitukset sekä ollut tekemässä ns. kulttuurikurssin SAA-materiaalipakettia innostavassa joukossa. On ollut ilo nähdä, kuinka uudet materiaalit innostavat oppilaita opiskelemaan kieltä. Saksan kielen oppimateriaalien tekemisen ohella vapaa-aikani kuluu poikieni jalkapalloharrastuksen parissa.  Lisäksi matkustan, kesällä uin ja talvella laskettelen perheeni kanssa.

Päivikki Läksy

paivikki.laksy(at)eduouka.fi

Olen alkujaan saksan, sittemmin saksan ja ruotsin, nykyään saksan ja suomen toisena kielenä opettaja Merikosken lukiosta Oulusta. Opettajan urani aloitin germaanisesta filologiasta, josta siirryin nykyiseen työhöni. Olen ehtinyt kokea monet opetusideologiset tuulet sekä eri kielten aseman muutokset. Didaktiset kysymykset ja kulttuurin välittyminen ovat yhä kiinnostavampia haasteita. Samoin Suomen kielivarannon kapeneminen askarruttaa, ja se tulisi pysäyttää.

Minna Närvä, varapuheenjohtaja

minna.narva(at)lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Olen Minna Närvä Lauttasaaren yhteiskoulusta Helsingistä ja hallituksessa toista vuotta jäsenenä. Opetan saksaa ja ruotsia yläkoulussa ja ruotsia lukiossa. Lauttasaaren yhteiskouluun tulin vuonna 2000 Turusta, josta olen kotoisin. Turussa ehdin opettaa tavallisten koulujen lisäksi kesälukiossa, kansanopistossa ja lääketehtaalla. Olen myös Sukol palvelu Oy:n hallituksen jäsen.
Opetuksessa tärkeimmäksi koen opiskelijoiden motivaation ylläpitämisen. Tämä onnistuu mielestäni parhaiten monipuolisilla opetusmenetelmillä, peleillä, kilpailuilla ja tietenkin oikeilla vaihtoprojekteilla kohdekieliseen ympäristöön. Vapaa-aikani kuluu voimistelun, tanssin ja koirien ulkoiluttamisen lisäksi urheiluseuran vapaaehtoistyössä.

Johanna Snellman

johanna.snellman(at)ksyk.fi

Olen Johanna Snellman, saksan ja ruotsin kielen lehtori Kulosaaren Yhteiskoulusta Helsingistä. Työssäni haluan herättää oppilaiden ja opiskelijoiden kiinnostuksen saksan kieleen ja kulttuuriin, rohkaista heitä puhumaan heti alusta alkaen sekä saada heidät näkemään monipuolisen kielitaidon arvon. Olen äärimmäisen onnellinen viesteistä entisiltä opiskelijoiltani, jotka ovat elämässään hyötyneet saksan taidostaan joko yliopisto-opinnoissaan tai työelämässä. Koen tvt:n mielekkään hyödyntämisen haastavana, mutta samalla olen myös innoissani sen suomista mahdollisuuksista.

Anne Steenbeck, varajäsen

anne.steenbeck(at)lyk.fi

Viimeiset reilut 5 vuotta olen ollut Lahden yhteiskoulun aikuislukion saksan ja ruotsin lehtori, sitä ennen reilut 15 vuotta Savonlinnan kaupungilla samassa työssä.  Viime vuonna sain myös valmiiksi englannin perus- ja aineopinnot, joten sitäkin kieltä voisin nyt sitten opettaa. Aikuislukiossa opettaminen poikkeaa toisinaan melkoisesti päiväkoulussa opettamisesta, sillä opiskelijat ovat paitsi taidoiltaan myös iältään kovin heterogeeninen porukka. Lähiopetustunteja on vähemmän kuin päivälukiossa, eivätkä monet opiskelijat juuri ehdi läksyjä työn ohessa opiskelemisen lisäksi tehdä. Haastetta siis riittää, mutta olen suorastaan innostunut uudestaan ammatistani tämän vaihdoksen myötä. Tärkeintä opetuksessani on hyvän, turvallisen ja kannustavan oppimisilmapiirin luominen ja opiskelijoiden motivaation herättäminen tai ylläpitäminen. Saksanopettajien hallitukseen minut valittiin varajäseneksi syyskokouksessa 2016, eli ensimmäinen vuoteni hallituksen jäsenenä alkoi juuri.

Sofia Steiger

sofia.steiger(at)kalevanlukio.com

Toimin saksanopettajana Kalevan lukiossa Tampereella. Tämä on kolmas vuoteni Saksanopettajien hallituksessa ja siitä tulee varmasti mielenkiintoinen. Koulun sähköistyminen tuo mukanaan isoja pedagogisia kysymyksiä, joihin haluan olla etsimässä vastauksia. Olen kiinnostunut tvt:n mahdollisuuksista monipuolistaa ja eriyttää opetusta ja viedä sitä entistä oppilaskeskeisempään suuntaan. Tavoitteeni on kannustaa ja rohkaista oppilaita käyttämään saksaa. Suosikkeihin kuuluvat luovat draamaharjoitukset ja Saksaan suuntautuvat opintomatkat. Minulla on ollut myös tilaisuuksia järjestää projekteja yhdessä Goethe-Institutin ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Katrina Vartiainen

katrina vartiainen(at)utu.fi

Toimin Turun normaalikoulussa saksan opettajana ja opettajankouluttajana. Tällä hetkellä opetan pääasiassa lukiossa ja kansainvälisessä IB-lukiossa, mutta minulla on myös yläkoulussa  B2-saksan ryhmät. Olen opettanut myös alakoulussa. Minua kiinnostaa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen. Meidän lukiolaisillamme on ollut jo yli 6 vuotta henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet ja perusopetuksessa oppilailla on käytössään henkilökohtaiset iPadit, joten jokaisella oppitunnilla tehdään jotain sähköisesti.Toimin myös aktiivisesti opettajien täydennyskouluttajana ja olen ollut mukana sähköisten oppimateriaalien tekijänä (esimerkiksi Otavat So ein Zufall-CDRom, OPH:n etälukion saksan www-sivut, eOpin Saksan eKielioppi) Vapaa-aikanani samoilen mielelläni metsissä ja kesälomalla patikoin, mieluiten vuorimaisemissa. Haaveenani on oppia vielä joskus italian kieli.

Heidi Östring

heidi.ostring(at)uta.fi

Toimin saksan ja englannin opettajana Tampereen yliopiston normaalikoulussa yläkoulun ja lukion puolella. Nykyisen työni ohella olen toiminut verkko-opettajana ja aiemmin olen opettanut kielenoppijoita päiväkoti- ja alakouluikäisistä aikuisopiskelijoihin. Erityisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluu erilaisten tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuuksien pohtiminen ja kokeilu kieltenopetuksessa. Suomen Saksanopettajien hallituksessa olen ollut mukana vuodesta 2013. Vuonna 2015 aloitin myös SUKOLin hallituksen jäsenenä. Vapaa-ajalla rentoudun usein elokuvien, tanssin tai koirien kanssa lenkkeilyn parissa.

hallitus 2016

 

Hallitus 2016

Kuvassa takana vasemmalta oikealle: Satu Ruutinen, Katrina Vartiainen, Johanna Snellman, Nicole Herbst, Kirsi Aaltonen-Kiianmies, Heidi Östring. Edessä vasemmalta oikealle: Virpi Hatakka, Minna Närvä, Sofia Steiger (Kuva Nora Westerlund)

Permanent link to this article: http://www.suomensaksanopettajat.fi/hallitus/