Print this Page

Hallitus

88e727f3-4246-404d-b176-edf8a1e0af4f 2

Kuvassa vasemmalta oikealle: Minna Närvä, Anne Lohiniva, Johanna Snellman, Päivi Mäkinen, Kirsi Aaltonen-Kiianmies, Pia Hägglund-Viljanen, Sofia Steiger, Katrina Vartiainen

Kirsi Aaltonen-Kiianmies, puheenjohtaja

kirsi.aaltonen-kiianmies(at)tuni.fi

Minua voisi kuvata parhaiten sanoilla kielikasvattaja, innostaja ja kannustaja. Olen opettanut perusasteella saksaa ja englantia vuodesta 1998, ensin Tampereen kaupungilla ja nyt 3. vuotta Tampereen yliopiston normaalikoulussa luokilla 1-6. Kielitivoli-hankkeen myötä olen panostanut kielivalintojen monipuolistamiseen kielikasvatustyössäni tiiviissä yhteistyössä kollegoideni kanssa. Eniten nautin pienten ykkösten ja kakkosten kielikerhojen ja kielisuihkutuntien pitämisestä: saan tutustuttaa pieniä eri kieliin ja kulttuureihin, ja touhuta kaikenlaista hauskaa kerhotunneilla heidän kanssaan. Ja aina yhtä jännittävää on joka syksy aloittaa oikea kielenopiskelu 3. luokkalaisten kanssa, nauttia pienten kolkkien innostuksesta ja touhuilusta. Palkitsevaa on myös nuorten tulevien saksanopettajaien ohjaus. Kun paljon antaa, paljon saa. Saksan kieli ja kulttuuri täyttää myös vapaa-aikaani, olen mm. toiminut SSYL:n eli Suomi-Saksa Yhdistysten Liiton hallituksessa vuosikausia.

Heidi Hertell

heidihertell(at)gmail.com

Aloitan saksanopettajien hallituksessa uutena jäsenenä. Toimin saksan ja ruotsin opettajana Kaarilan ja Raholan kouluissa Tampereella. Oppilaita löytyy tällä hetkellä luokilta 4-9. Työssäni olen innostunut mm. toiminnallisuuden ja tvt:n mahdollisuuksista osana kieltenopetusta. Oppilaiden innostaminen kielten opiskeluun ja kansainvälisyyteen on lähellä sydäntäni. Haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että saksaa opiskellaan jatkossakin monipuolisesti Suomessa. Oppilaiden motivointi monipuoliseen kieltenopiskeluun kaikilla asteilla onkin tärkeää. Yksi keino on löytää oppilaille kytköksiä saksankieliseen maailmaan ja sytyttää heissä kiinnostus paitsi kieleen myös kulttuuriin. Viime (ja tänä) keväänä parhaita keinoja monipuolisen opetuksen lisäksi ovat olleet saksalaiset vaihtarit koulussamme sekä kevään päätteksi tehty opintomatka Saksaan. 

Pia Hägglund-Viljanen

pia.hagglund-viljane(at)nyk.fi

Olen lukion saksan ja ruotsin kielen lehtori Nurmijärven Yhteiskoulun lukiossa ja nyt ensimmäistä vuotta Saksanopettajien hallituksessa. Yli 20 vuoden opettajaurani aikana kokemusta on karttunut yläasteelta ja lukiosta, pitkistä ja lyhyistä oppimääristä. Oppimisen uudet tuulet kiinnostavat, erityisesti sähköistymisen mukanaan tuomat edut ja haasteet. Olen tehnyt sähköisiä oppimateriaaleja: Saksan kieliopin ja siihen liittyvät kielioppiharjoitukset sekä ollut tekemässä ns. kulttuurikurssin SAA-materiaalipakettia innostavassa joukossa. On ollut ilo nähdä, kuinka uudet materiaalit innostavat oppilaita opiskelemaan kieltä. Saksan kielen oppimateriaalien tekemisen ohella vapaa-aikani kuluu poikieni jalkapalloharrastuksen parissa.  Lisäksi matkustan, kesällä uin ja talvella laskettelen perheeni kanssa.

Jonna Höckert

jonna.hockert(at)edupori.fi

Olen Jonna Höckert ja työskentelen saksan- ja ruotsin opettajana Meri-Porin yhtenäiskoulussa Porissa. Aloitan innolla Suomen Saksanopettajien hallituksessa uutena jäsenenä.

Työssäni saksan kielen parissa pidän tärkeänä positiivisten kokemusten luomista kielten opiskelussa. Tavoitteeni on herättää oppilaiden motivaatio ja myönteinen asenne kielen opiskelua kohtaan ja löytää jokaiselle henkilökohtaista tarttumapintaa kieleen. Opiskelun pitää “tuntua joltakin”. Rakastan kieliopin opetusta ja toiminnallisuutta.
Mielestäni on myös hyvin tärkeää tuntea saksankielisten kielialueiden kulttuuria ja tapoja, joten kulttuurintuntemus ja kansainvälisyyskasvatus kuuluvat opetukseeni tärkeänä osana.
Kolme vuotta sitten käynnistin Meri-Porin yhtenäiskoulussa opintomatkaprojektin saksanopiskelijoiden kanssa, jotta he pääsevät 9.luokan päätteeksi paikan päälle harjoittelemaan kieltä ja tutustumaan kulttuuriin.
Olen mielelläni mukana pitämässä saksan kielen aseman puolia Suomessa!
Anne Lohiniva, varajäsen

anne.lohiniva(at)edu.lempaala.fi

Valmistuin saksan, englannin ja ruotsin opettajaksi vuoden 2017 lopussa, joten olenkin vielä Neuling opehommissa. Tällä hetkellä viiletän Lempäälän lukiossa saksan ja englannin opettajana. Nyt pääsen tuomaan nuoren opettajan näkökulmaa ja pohdintoja Suomen Saksanopettajien hallitukseen varajäsenenä!

Minua kiinnostaa kartoittaa TVT:n luomia mahdollisuuksia tuoda autenttisuutta, ajankohtaisuutta ja motivaatiota saksan oppimiseen. Pidän itseäni vähän nörttinä, ja tietokoneen kanssa puuhastelu onkin minulle kivaa. Haluan kuitenkin kasvattaa nuoria, jotka nostavat katseen näytöstä ja ovat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja innostuneesti.

Päivikki Läksy

paivikki.laksy(at)eduouka.fi

Olen alkujaan saksan, sittemmin saksan ja ruotsin, nykyään saksan ja suomen toisena kielenä opettaja Merikosken lukiosta Oulusta. Opettajan urani aloitin germaanisesta filologiasta, josta siirryin nykyiseen työhöni. Olen ehtinyt kokea monet opetusideologiset tuulet sekä eri kielten aseman muutokset. Didaktiset kysymykset ja kulttuurin välittyminen ovat yhä kiinnostavampia haasteita. Samoin Suomen kielivarannon kapeneminen askarruttaa, ja se tulisi pysäyttää.

Päivi Mäkinen, varajäsen

paivi.makinen(at)edu.hyvinkaa.fi

Olen Päivi Mäkinen Martin ja Hämeenkadun kouluista Hyvinkäältä ja aloitan varajäsenenä
Saksanopettajien hallituksessa. Opetan saksaa ja englantia A1-kielenä luokilla 3-6, lisäksi olen
pitänyt saksan kerhoa jo useamman vuoden ajan koulujeni tokaluokkalaisille. Urani alkuvuosina
opetin yläkoulussa ja aikuislukiossa sekä sijaistin lukiossa.
Pidän kielenopiskelun alkuvaihetta 3. luokalla kaikkein tärkeimpänä vaiheena kielenopiskelussa,
koska silloin rakennetaan perustaa omalle kielitaidolle, ollaan avoimia uusille asioille, uskalletaan
puhua ja heittäytyä, sekä opitaan erittäin tärkeitä opiskelutaitoja. Oppilaiden motivointi
monipuolisilla opetusmenetelmillä on lähellä sydäntäni. Tunneillani toimitaan, pelataan, leikitään,
lauletaan, hyödynnetään teknologiaa jne. Kotiharjoitteluun evästän oppilaani konkreettisilla
vinkeillä ja välineillä.
Teemme Hyvinkäällä paljon yhteistyötä eri koulujen ja kouluasteiden kieltenopettajien kesken,
niinpä myös oppilaani pääsevät nauttimaan tästä yhteistyöstä erilaisissa yhteyksissä.

Minna Närvä, varapuheenjohtaja

minna.narva(at)lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Olen Minna Närvä Lauttasaaren yhteiskoulusta Helsingistä ja hallituksessa toista vuotta jäsenenä. Opetan saksaa ja ruotsia yläkoulussa ja ruotsia lukiossa. Lauttasaaren yhteiskouluun tulin vuonna 2000 Turusta, josta olen kotoisin. Turussa ehdin opettaa tavallisten koulujen lisäksi kesälukiossa, kansanopistossa ja lääketehtaalla. Olen myös Sukol palvelu Oy:n hallituksen jäsen.
Opetuksessa tärkeimmäksi koen opiskelijoiden motivaation ylläpitämisen. Tämä onnistuu mielestäni parhaiten monipuolisilla opetusmenetelmillä, peleillä, kilpailuilla ja tietenkin oikeilla vaihtoprojekteilla kohdekieliseen ympäristöön. Vapaa-aikani kuluu voimistelun, tanssin ja koirien ulkoiluttamisen lisäksi urheiluseuran vapaaehtoistyössä.

Johanna Snellman

johanna.snellman(at)ksyk.fi

Olen Johanna Snellman, saksan ja ruotsin kielen lehtori Kulosaaren Yhteiskoulusta Helsingistä. Työssäni haluan herättää oppilaiden ja opiskelijoiden kiinnostuksen saksan kieleen ja kulttuuriin, rohkaista heitä puhumaan heti alusta alkaen sekä saada heidät näkemään monipuolisen kielitaidon arvon. Olen äärimmäisen onnellinen viesteistä entisiltä opiskelijoiltani, jotka ovat elämässään hyötyneet saksan taidostaan joko yliopisto-opinnoissaan tai työelämässä. Koen tvt:n mielekkään hyödyntämisen haastavana, mutta samalla olen myös innoissani sen suomista mahdollisuuksista.

Sofia Steiger

sofia.steiger(at)kalevanlukio.com

Toimin saksanopettajana Kalevan lukiossa Tampereella. Tämä on kolmas vuoteni Saksanopettajien hallituksessa ja siitä tulee varmasti mielenkiintoinen. Koulun sähköistyminen tuo mukanaan isoja pedagogisia kysymyksiä, joihin haluan olla etsimässä vastauksia. Olen kiinnostunut tvt:n mahdollisuuksista monipuolistaa ja eriyttää opetusta ja viedä sitä entistä oppilaskeskeisempään suuntaan. Tavoitteeni on kannustaa ja rohkaista oppilaita käyttämään saksaa. Suosikkeihin kuuluvat luovat draamaharjoitukset ja Saksaan suuntautuvat opintomatkat. Minulla on ollut myös tilaisuuksia järjestää projekteja yhdessä Goethe-Institutin ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Katrina Vartiainen

katrina vartiainen(at)utu.fi

Toimin Turun normaalikoulussa saksan opettajana ja opettajankouluttajana. Tällä hetkellä opetan pääasiassa lukiossa ja kansainvälisessä IB-lukiossa, mutta minulla on myös yläkoulussa  B2-saksan ryhmät. Olen opettanut myös alakoulussa. Minua kiinnostaa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen. Meidän lukiolaisillamme on ollut jo yli 6 vuotta henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet ja perusopetuksessa oppilailla on käytössään henkilökohtaiset iPadit, joten jokaisella oppitunnilla tehdään jotain sähköisesti.Toimin myös aktiivisesti opettajien täydennyskouluttajana ja olen ollut mukana sähköisten oppimateriaalien tekijänä (esimerkiksi Otavat So ein Zufall-CDRom, OPH:n etälukion saksan www-sivut, eOpin Saksan eKielioppi) Vapaa-aikanani samoilen mielelläni metsissä ja kesälomalla patikoin, mieluiten vuorimaisemissa. Haaveenani on oppia vielä joskus italian kieli.

Hallitus 2018

Kuvassa vasemmalta oikealle: Pia Hägglund-Viljanen, Päivikki Läksy, Minna Närvä, Terhi Seinä (Opetushallitus), Kirsi Aaltonen-Kiianmies, Heidi Hertell, Katrina Vartiainen, Jonna Höckert, Johanna Snellman, Sofia Steiger, Päivi Mäkinen

hallitus 2017

Hallitus 2017 / Kuvassa vasemmalta oikealle: Päivikki Läksy, Pia-Helena Bär, Johanna Snellman, Anne Steenbeck, Kirsi Aaltonen-Kiianmies, Pia Hägglund-Viljanen, Heidi Hertell, Sofia Steiger

hallitus 2016

Hallitus 2016 / Kuvassa takana vasemmalta oikealle: Satu Ruutinen, Katrina Vartiainen, Johanna Snellman, Nicole Herbst, Kirsi Aaltonen-Kiianmies, Heidi Östring. Edessä vasemmalta oikealle: Virpi Hatakka, Minna Närvä, Sofia Steiger (Kuva Nora Westerlund)

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.suomensaksanopettajat.fi/hallitus/